Klinička psihologija, 8 (2015), 2, 167-180


Izvorni znanstveni članak

Odnos elektroničkog nasilja, samopoštovanja i roditeljskih čimbenika kod adolescenata


Gordana Buljan Flander - Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Zagreb
Sara Dugić - Dječji vrtić Radost, Zagreb
Ivana Handabaka

Puni tekst (hrvatski, str.167-180).pdf


Sažetak
Cilj rada bio je ispitati pojavnost doživljavanja i činjenja elektroničkog nasilja na uzorku hrvatskih srednjoškolaca, te utvrditi doprinos samopoštovanja te roditeljske topline i kontrole njenu objašnjenju. Pri tome su kontrolirane varijable spola, školskog uspjeha i frekvencije korištenja interneta. U istraživanju je sudjelovalo 208 učenika (129 djevojaka i 79 mladića) od prvog do trećeg razreda gimnazije. Korišteni su instrumenti Skala doživljavanja i činjenja elektroničkog nasilja, Coopersmithov inventar samopoštovanja i Skala percepcije obiteljskih odnosa. Provedene hijerarhijske analize potvrdile su doprinos samopoštovanja i roditeljske kontrole, ali ne i roditeljske emocionalnosti, u predviđanju doživljavanja elektroničkog nasilja, dok se značajnim prediktorom učestalosti činjenja elektroničkog nasilja pokazala samo roditeljska kontrola. Adolescenti koji su izvještavali o većim razinama roditeljske kontrole češće su bili mete i počinitelji elektroničkog nasilja, dok su djeca izloženija vršnjačkom nasilju ujedno izvještavala o nižem samopoštovanju. Dobiveni rezultati o prirodi odnosa samopoštovanja i roditeljskih čimbenika te uključenosti u elektroničko nasilje značajan su doprinos ograničenoj literaturi u ovom području te pružaju implikacije za oblikovanje intervencija usmjerenih na suočavanje s elektroničkim nasiljem.

Ključne riječi
elektroničko nasilje, samopoštovanje, roditeljska toplina, roditeljska kontrola© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com