Klinička psihologija 15 (2022), 1-2


Sadržaj Puni tekst
Naslov/Impresum/Sadržaj (str. 1- 4 ) hrvatskipdf
Title/Impressum/Contents (str. 1- 4 )
Primjena hrvatske verzije Wechslerova testa inteligencije za odrasle – WAIS-a-IV kod pacijenata na rehabilitaciji nakon teške traumatske ozljede mozga (str. 7- 14 ) hrvatskipdf
Application of the Croatian version of the Wechsler intelligence test for adults - WAIS-IV in rehabilitation patients after severe traumatic brain injury (str. 7- 14 )
Dubravko Tršinski, Žarko Bakran, Ivan Dubroja
Prethodno priopćenje
https://doi.org/10.21465/2022-KP-1-2-0001
Depresivnost i emocionalna inteligencija – spolne i dobne razlike kod adolescenata (str. 15- 25 )
Depression and Emotional Intelligence– Gender and Age Differences in Youth (str. 15- 25 ) engleskipdf
Dario Vučenović, Ljerka Hajncl, Lovorka Brajković
Prethodno priopćenje
https://doi.org/10.21465/2022-KP-1-2-0002
Proširenje primjene Upitnika izvora i intenziteta roditeljskog stresa — psihometrijska validacija u uzorku majki djece rane školske dobi (str. 27- 36 ) hrvatskipdf
Expanding the use of the Questionnaire for Measuring Stressors and Intensity of Parental Stress — Psychometric validation in a sample of mothers of lower primary school children (str. 27- 36 )
Anita Jularić, Gordana Keresteš
Stručni članak
https://doi.org/10.21465/2022-KP-1-2-0003
Uloga Studentskog savjetovališta u brizi za mentalno zdravlje studenata – stavovi i iskustva studenata Sveučilišta u Zadru (str. 37- 49 ) hrvatskipdf
The Role of Student Counseling Center in Students’ Mental Health – Attitudes and Experiences of University of Zadar Students (str. 37- 49 )
Severina Mamić, Marina Nekić, Marina Vidaković, Jelena Ombla, Ivana Sučić Šantek
Stručni članak
https://doi.org/10.21465/2022-KP-1-2-0004
Model pružanja psihosocijalne podrške osobama izbjeglim iz Ukrajine (str. 51- 61 ) hrvatskipdf
A model of providing psychosocial support to the refugees from Ukraine (str. 51- 61 )
Višnja Majsec Sobota
Izvješće
https://doi.org/10.21465/2022-KP-1-2-0005
Psihologija ovisnosti u interdisciplinarnom kontekstu borbe protiv ovisnosti i proaktivne skrbi o mentalnom zdravlju (str. 65- 68 ) hrvatskipdf
Siniša Brlas
Izvješće
Testovi Davida Wechslera koji se primjenjuju u Hrvatskoj (str. 71- 75 ) hrvatskipdf
The use of David Wechsler’s tests in Croatia (str. 71- 75 )
Krunoslav Matešić
Stručni članak
https://doi.org/10.21465/2022-KP-1-2-0006
Susan Edwards, Carolyn Letts, Indra Sinka, Jelena Kuvač Kraljević, Lana Kologranić Belić, Gordana Hržica, Melita Kovačević: Nove Reynell razvojne jezične ljestvice (str. 79- 80 ) hrvatskipdf
Nikolina Runje
Prikaz testa
Kate Swinburn, Gillian Porter, David Howard, Jelena Kuvač Kraljević, Karolina Lice, Ana Matić: Sveobuhvatni test za procjenu afazije CAT-HR (str. 81- 82 ) hrvatskipdf
Nikolina Runje
Prikaz testa
Lidija Arambašić: Svemoć i nemoć komunikacijskog procesa - Priča o zelenom kvadratu i žutom šesterokutu (str. 85- 86 ) hrvatskipdf
Siniša Brlas
Prikaz knjige
Elizabeth O. Lichtenberger, Alan S. Kufman: Osnove procjenjivanja WAIS-om-IV, prijevod 2. izdanja (str. 87- 91 ) hrvatskipdf
Iva Žegura
Prikaz knjige
Dalibor Karlović, Vjekoslav Peitl, Ante Silić (ur.): Poremećaji raspoloženja (str. 92- 94 ) hrvatskipdf
Tena Velki
Prikaz knjige
Vlado Jukić, Miro Jakovljević: Norman Sartorius, razgovori, misli, djela (str. 95- 97 ) hrvatskipdf
Krunoslav Matešić
Prikaz knjige
Marija Ljubičić: Palijativna zdravstvena njega (str. 98- 101 ) hrvatskipdf
Mara Županić
Prikaz knjige
T. Heather Herdman, Shigemi Kamitsuru (urednice), Snježana Čukljek (urednica hrvatskog izdanja): NANDA International, Inc., Sestrinske dijagnoze, Definicija i klasifikacija 2018 – 2020, Prijevod 11. izdanja (str. 102- 103 ) hrvatskipdf
Biljana Kurtović
Prikaz knjige
Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal, Jon Kabat-Zinn: Mindfulness u suočavanju s depresijom (str. 104- 105 ) hrvatskipdf
Barica Urh
Prikaz knjige
Dennis Greenberger, Christine A. Padesky: Razum iznad osjećaja - Promijenite svoje osjećaje mijenjajući način razmišljanja (str. 106- 108 ) hrvatskipdf
Barica Urh
Prikaz knjige
Indeks autora (str. 109- 109 ) hrvatskipdf
Indeks ključnih riječi (str. 110- 110 ) hrvatskipdf
Key Words Index (str. 111- 111 ) engleskipdf

© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com