Klinička psihologija, 8 (2015), 2, 181-201


Izvorni znanstveni članak

Učinkovitost ljestvica valjanosti iz MMPI-2 u detekciji simulacije shizofrenije


Angiada Prskalo - Obrtničko-industrijska škola, Županja
Slavka Galić - Opća županijska bolnica, Požega

Puni tekst (hrvatski, str.181-201).pdf


Sažetak
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati učinkovitost ljestvica valjanosti (F, Fb, Fp, F-K, K, L, S, VRIN i TRIN) iz Minnesota multifazičnog inventara ličnosti (MMPI-2) u detekciji simulacije shizofrenije, te mogućnost razlikovanja skupina osoba sa shizofrenijom i osoba instruiranih da simuliraju shizofreni poremećaj na osnovi profila temeljnih ljestvica i ljestvica sadržaja. Sudionici u istraživanju su 51 osoba sa shizofrenijom i 45 studentica psihologije koje su dobile opis simptoma shizofrenije i informaciju o ljestvicama valjanosti iz MMPI-2 i od kojih je zatraženo da pokušaju simulirati shizofreniju. Rezultati diskriminacijske analize su pokazali da je Fp ljestvica valjanosti najučinkovitija u otkrivanju simuliranih profila, a potom slijedi indeks F-K, te ljestvice F i Fb. Ljestvice S, L i K pokazale su nižu i negativnu povezanost s diskriminacijskom funkcijom, što je i očekivano s obzirom na njihovu svrhu (predstavljanje u boljem svjetlu). Točnost klasifikacija na osnovi rezultata na ljestvicama valjanosti vrlo je visoka (94,1% osoba sa shizofrenijom i 93,3% simulanata ispravno su klasificirani). Ljestvice VRIN i TRIN nisu se pokazale značajnima u razlikovanju profila simulanata i pravih shizofrenih bolesnika. Diskriminacijskom analizom je također provjerena mogućnost razlikovanja profila temeljnih ljestvica i ljestvica sadržaja, pri čemu su se ljestvice sadržaja BIZ i SOD, te temeljna ljestvica Pa pokazale najučinkovitijima u razlikovanju profila simulanata i osoba sa shizofrenijom. Točnost klasifikacija profila simulanata i osoba sa shizofrenijom na temelju rezultata na temeljnim ljestvicama i ljestvicama sadržaja također je vrlo visoka (98% shizofrenih i sve studentice ispravno su klasificirane).

Ključne riječi
MMPI-2, simuliranje, shizofrenija© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com