Klinička psihologija, 11 (2018), 1-2, 21-38


Izvorni znanstveni članak

Grupna izravna i neizravna jezična terapija za djecu s razvojnim jezičnim poremećajem: pred-eksperimentalni nacrt


Ana Matić - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
Jelena Kuvač Kraljević - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
Lana Kologranić Belić - Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb
Marina  Olujić Tomazin - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

https://doi.org/10.21465/2018-KP-1-2-0002

Puni tekst (engleski, str.21-38).pdf


Sažetak
Razvojni jezični poremećaj (RJP) jedan je od najzastupljenijih poremećaja komunikacije u ranom djetinjstvu sa značajnim utjecajem na djetetov školski uspjeh i društveni život. Tradicionalna logopedska terapija usmjerena prema ovoj populaciji djece počiva na individualnoj terapiji u izravnom radu s logopedom. Noviji terapijski trendovi sve su više usmjereni prema grupnoj terapiji u izravnom radu s logopedom. Također, recentna istraživanju upućuju i na mogućnost uključivanja neizravnog pristupa koji provodi roditelj pod mentorstvom i nadzorom logopeda. Iako je učinkovitost grupne terapije i neizravnog pristupa dokazana širom svijeta, one su još uvijek nedovoljno zastupljene u Hrvatskoj.

Ključne riječi
razvojni jezični poremećaj, pred-eksperimentalni nacrt, grupna jezična terapija, izravni i neizravni pristup, rana pismenost© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com