Klinička psihologija, 11 (2018), 1-2, 39-55


Izvorni znanstveni članak

Mjerenje depresivnosti u postupku procjene radne sposobnosti: Psihometrijska obilježja skale depresije D-92


Ljerka Hajncl - Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Osijek
Vladimir Kolesarić - Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
Dario Vučenović - Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

https://doi.org/10.21465/2018-KP-1-2-0003

Puni tekst (hrvatski, str.39-55).pdf


Sažetak
Skala depresije D-92 (Krizmanić i Kolesarić, 1994) izvorni je hrvatski psihologijski instrument za mjerenje intenziteta simptoma depresivnosti u kliničkoj populaciji odraslih. Oslanjajući se na Beckovu teoriju nastanka i održavanja simptoma depresije, u skalu su uključene čestice kojim se ispituje odnos ispitanika prema sebi, prema drugim ljudima i prema budućnosti. U ovom radu provjerena je osjetljivost, pouzdanost, konvergentna i divergentna valjanost te sposobnost D-92 skale da diferencira ispitanike unutar klinički dijagnosticiranih skupina s depresivnim poremećajem, anksioznim poremećajima i drugim duševnim poremećajima. Ispitivanje je provedeno na prigodnom uzorku od 210 klinički dijagnosticiranih ispitanika s depresivnim, anksioznim poremećajem i drugim duševnim poremećajima pri procjeni radne sposobnosti. Ispitanici su popunjavali test kognitivnih sposobnosti, Crown-Crispov indeks iskustava i skalu depresije D-92. Rezultati istraživanja upućuju na vrlo dobru osjetljivost skale da razlikuje osobe prema broju i intenzitetu simptoma depresije u odabranom kliničkom uzorku u situaciji procjene radne sposobnosti (SD = 9,70). Unutrašnja konzistencija (α = 0,89) upućuje na zadovoljavajuću pouzdanost skale D-92. Konvergentna valjanost skale podržana je visokom korelacijom sa subskalom depresivnosti u CCII upitniku (r = 0,62). U korist divergentnoj valjanosti ne ide visoka korelacija s mjerama generalizirane anksioznosti (r = 0,62) i somatizirane anksioznosti (r = 0,55) na CCII upitniku. Univarijatna analiza varijance razlika u obilježju depresivnosti između skupina s različitim bolestima upućuje na to da je intersekcija raspodjele rezultata visoka pa ispitanici mogu pripadati u sve skupine bolesti.

Ključne riječi
procjena radne sposobnosti, skala depresije D-92, psihometrijske karakteristike© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com