Klinička psihologija, 12 (2019), 1-2, 21-38


Izvorni znanstveni članak

Neki prediktori depresivnosti u adolescenciji


Katarina Jelić - Udruga Pragma, Zagreb

https://doi.org/10.21465/2019-KP-1-2-0002

Puni tekst (hrvatski, str.21-38).pdf


Sažetak
Depresija je složeni psihološki konstrukt koji tumačimo pomoću brojnih faktora. Vjerojatnost doživljavanja depresivnih simptoma dvostruko je veća za žene, a razlike s obzirom na spol pojavljuju se upravo u adolescenciji kada kod oba spola dolazi do porasta u depresivnosti. Ovakvi nalazi potvrđeni su u ovom istraživanju na uzorku učenika srednjih škola (N = 335) u kojem su depresivni simptomi mjereni Skalom depresivnosti za djecu i adolescente (Vulić-Prtorić, 2003). Depresivnost se na predstavljenome uzorku nastojala objasniti hijerarhijskim modelom koji je kombinirao jedinstveni doprinos varijabli dobi, spola, roditeljskog stila odgoja i perfekcionizma kod adolescenata. Tako pretpostavljeni model uspio je objasniti ukupno 43% varijance depresivnosti na odabranome uzorku. Autoritativni stil odgoja dosljedno se povezuje s psihološkom dobrobiti djece, dok je autoritarni povezan s brojnim internaliziranim problemima kao što je depresivnost. To objašnjava značajne i visoke korelacije između rezultata na Skali percepcije roditeljskog ponašanja (Macuka, 2008) s depresivnošću, ali i mjerama perfekcionizma na uzorku adolescenata. Perfekcionizam se definira u terminima postavljanja visokih standarda, uz pretjerano kritične samoevaluacije. U adolescenciji se naglašava izvedba, što u kombinaciji s brojim drugim promjenama čini pojedinca ranjivim za razvoj depresije, na što upućuje i dobivena povezanost rezultata na Multidimenzionalnoj skali perfekcionizma (MPS-F) i depresivnosti.

Ključne riječi
adolescencija, depresivnost, perfekcionizam, roditeljstvo© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com