Klinička psihologija, 12 (2019), 1-2, 67-81


Izvorni znanstveni članak

Kvaliteta života kod pacijentica oboljelih od raka dojke: uloga aleksitimije i obrambenih mehanizama


Dora Popović - Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
Jelena Žipovski - Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
Lovorka Brajković - Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

https://doi.org/10.21465/2019-KP-1-2-0004

Puni tekst (hrvatski, str.67-81).pdf


Sažetak
U procesu liječenja, pacijentice koje boluju od raka dojke, uz otežano fizičko funkcioniranje kao posljedice prirode same bolesti, nerijetko doživljavaju i psihičke tegobe zbog brige oko vlastite dijagnoze i njenih ishoda. Glavni je cilj ovog istraživanja utvrditi kvalitetu života i određene psihičke aspekte pacijentica oboljelih od raka dojke. U istraživanju su sudjelovale 44 pacijentice koje su pomoć potražile u različitim klinikama i udrugama na području grada Zagreba. Sudionice su rješavale upitnik samoprocjene koji se sastojao od sociodemografskog dijela i sljedećih kliničkih skala: Upitnika zdravstvenog statusa (SF-36), Torontske skale aleksitimije (TAS) i Upitnika obrambenih mehanizama (DSQ-40). Rezultati su pokazali sniženu kvalitetu života kod pacijentica koje boluju od raka dojke, a hijerarhijskom regresijskom analizom utvrđeno je kako su aleksitimija i zreli obrambeni stilovi dobar prediktor u utvrđivanju percepcije općeg zdravlja pacijentica. Uočena je veća učestalost korištenja različitih nezrelih obrambenih mehanizama kod pacijentica s aleksitimijom. U raspravi su dana detaljnija obrazloženja ovih rezultata i implikacije za daljnja istraživanja.

Ključne riječi
rak dojke, zdravstvena kvaliteta života, aleksitimija, obrambeni mehanizmi© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com