Clinical Psychology 15 (2022), 1-2


Table of contents Full text
Naslov/Impresum/Sadržaj (page 1- 4 ) croatianpdf
Title/Impressum/Contents (page 1- 4 )
Primjena hrvatske verzije Wechslerova testa inteligencije za odrasle – WAIS-a-IV kod pacijenata na rehabilitaciji nakon teške traumatske ozljede mozga (page 7- 14 ) croatianpdf
Application of the Croatian version of the Wechsler intelligence test for adults - WAIS-IV in rehabilitation patients after severe traumatic brain injury (page 7- 14 )
Dubravko Tršinski, Žarko Bakran, Ivan Dubroja
Preliminary Communication
https://doi.org/10.21465/2022-KP-1-2-0001
Depresivnost i emocionalna inteligencija – spolne i dobne razlike kod adolescenata (page 15- 25 )
Depression and Emotional Intelligence– Gender and Age Differences in Youth (page 15- 25 ) englishpdf
Dario Vučenović, Ljerka Hajncl, Lovorka Brajković
Preliminary Communication
https://doi.org/10.21465/2022-KP-1-2-0002
Proširenje primjene Upitnika izvora i intenziteta roditeljskog stresa — psihometrijska validacija u uzorku majki djece rane školske dobi (page 27- 36 ) croatianpdf
Expanding the use of the Questionnaire for Measuring Stressors and Intensity of Parental Stress — Psychometric validation in a sample of mothers of lower primary school children (page 27- 36 )
Anita Jularić, Gordana Keresteš
Professional Paper
https://doi.org/10.21465/2022-KP-1-2-0003
Uloga Studentskog savjetovališta u brizi za mentalno zdravlje studenata – stavovi i iskustva studenata Sveučilišta u Zadru (page 37- 49 ) croatianpdf
The Role of Student Counseling Center in Students’ Mental Health – Attitudes and Experiences of University of Zadar Students (page 37- 49 )
Severina Mamić, Marina Nekić, Marina Vidaković, Jelena Ombla, Ivana Sučić Šantek
Professional Paper
https://doi.org/10.21465/2022-KP-1-2-0004
Model pružanja psihosocijalne podrške osobama izbjeglim iz Ukrajine (page 51- 61 ) croatianpdf
A model of providing psychosocial support to the refugees from Ukraine (page 51- 61 )
Višnja Majsec Sobota
Report
https://doi.org/10.21465/2022-KP-1-2-0005
Psihologija ovisnosti u interdisciplinarnom kontekstu borbe protiv ovisnosti i proaktivne skrbi o mentalnom zdravlju (page 65- 68 ) croatianpdf
Siniša Brlas
Report
Testovi Davida Wechslera koji se primjenjuju u Hrvatskoj (page 71- 75 ) croatianpdf
The use of David Wechsler’s tests in Croatia (page 71- 75 )
Krunoslav Matešić
Professional Paper
https://doi.org/10.21465/2022-KP-1-2-0006
Susan Edwards, Carolyn Letts, Indra Sinka, Jelena Kuvač Kraljević, Lana Kologranić Belić, Gordana Hržica, Melita Kovačević: Nove Reynell razvojne jezične ljestvice (page 79- 80 ) croatianpdf
Nikolina Runje
Test review
Kate Swinburn, Gillian Porter, David Howard, Jelena Kuvač Kraljević, Karolina Lice, Ana Matić: Sveobuhvatni test za procjenu afazije CAT-HR (page 81- 82 ) croatianpdf
Nikolina Runje
Test review
Lidija Arambašić: Svemoć i nemoć komunikacijskog procesa - Priča o zelenom kvadratu i žutom šesterokutu (page 85- 86 ) croatianpdf
Siniša Brlas
Book review
Elizabeth O. Lichtenberger, Alan S. Kufman: Osnove procjenjivanja WAIS-om-IV, prijevod 2. izdanja (page 87- 91 ) croatianpdf
Iva Žegura
Book review
Dalibor Karlović, Vjekoslav Peitl, Ante Silić (ur.): Poremećaji raspoloženja (page 92- 94 ) croatianpdf
Tena Velki
Book review
Vlado Jukić, Miro Jakovljević: Norman Sartorius, razgovori, misli, djela (page 95- 97 ) croatianpdf
Krunoslav Matešić
Book review
Marija Ljubičić: Palijativna zdravstvena njega (page 98- 101 ) croatianpdf
Mara Županić
Book review
T. Heather Herdman, Shigemi Kamitsuru (urednice), Snježana Čukljek (urednica hrvatskog izdanja): NANDA International, Inc., Sestrinske dijagnoze, Definicija i klasifikacija 2018 – 2020, Prijevod 11. izdanja (page 102- 103 ) croatianpdf
Biljana Kurtović
Book review
Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal, Jon Kabat-Zinn: Mindfulness u suočavanju s depresijom (page 104- 105 ) croatianpdf
Barica Urh
Book review
Dennis Greenberger, Christine A. Padesky: Razum iznad osjećaja - Promijenite svoje osjećaje mijenjajući način razmišljanja (page 106- 108 ) croatianpdf
Barica Urh
Book review
Indeks autora (page 109- 109 ) croatianpdf
Indeks ključnih riječi (page 110- 110 ) croatianpdf
Key Words Index (page 111- 111 ) englishpdf

© Naklada Slap, with you since 1985. All rights reserved.
Kontakt: Head office

NAKLADA SLAP d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Branch office

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com