Klinička psihologija, 12 (2019), 1-2, 5-20


Izvorni znanstveni članak

Odnos korištenja seksualno eksplicitnog materijala i seksualno rizičnog ponašanja mladih


Petra Buovac - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Zadar
Marina Vidaković - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Zadar

https://doi.org/10.21465/2019-KP-1-2-0001

Puni tekst (hrvatski, str.5-20).pdf


Sažetak
Seksualno eksplicitni materijal (SEM) je bilo koji materijal koji prikazuje spolne organe, a kojemu je cilj seksualno uzbuđenje ili poticanje mašte uz prikaze jasno eksplicitnih seksualnih radnji. Učestalost korištenja raznih vrsta SEM-a nerijetko se dovodi u vezu s različitim seksualnim ponašanjima (seksualni odnosi pod utjecajem psihoaktivnih supstanci, povremeni seksualni odnosi) i stavovima (permisivnost seksualnih stavova, stavovi o seksualnim aktivnostima i intimnim odnosima). Stoga je cilj ovog istraživanja bio ispitati odnos između korištenja seksualno eksplicitnog materijala i seksualno rizičnog ponašanja (rano seksualno iskustvo, korištenje kondoma u većini seksualnih veza, seksualna veza s nepoznatom osobom). Konačni uzorak bio je sastavljen od 58 muškaraca i 85 žena prosječne dobi 20,78 godina. Sudionici su ispunjavali Upitnik seksualno rizičnog ponašanja i Skalu stavova o seksualnosti te su im bila postavljena pitanja o upotrebi SEM-a. Rezultati su pokazali da postoji značajna razlika po spolu u čestini i vrsti korištenja SEM-a, odnosno muškarci upotrebljavaju SEM češće od žena, a također i više upotrebljavaju online videa i online fotografije. Muškarci su ranije bili prvi put izloženi SEM-u. Muškarci su pokazali tendenciju većeg seksualno rizičnog ponašanja i permisivnijih stavova prema seksualnosti u odnosu na žene. Utvrđena je i pozitivna povezanost između čestine korištenja SEM-a i seksualno rizičnog ponašanja u žena, odnosno što žene češće upotrebljavaju SEM, to se i ponašaju seksualno rizičnije. Između ostalog, utvrđena je i pozitivna povezanost između čestine korištenja SEM-a i permisivnosti stavova prema seksualnosti i u muškaraca i u žena, odnosno, što je veća čestina korištenja SEM-a, to su i stavovi prema seksualnosti permisivniji.

Ključne riječi
seksualnost, seksualno eksplicitan materijal, seksualno rizično ponašanje, stavovi prema seksualnosti© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com