Klinička psihologija, 1 (2008), 1-2, 59-77


Pregledni članak

Zdravstvena psihologija starenja – Prikaz područja i pregled istraživanja u Hrvatskoj


Jasminka Despot Lučanin - Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb

Puni tekst (hrvatski, str.59-77).pdf


Sažetak
Glavno je usmjerenje zdravstvene psihologije starenja postizanje optimalnog starenja, a ciljevi su primijeniti psihološke spoznaje u prevenciji bolesti te poboljšati kvalitetu života zdravih i bolesnih starijih osoba. Psiholozi preporučuju da se optimalno starenje proučava s usmjerenjem na individualne razlike i plastičnost procesa starenja jer su način i brzina starenja pod snažnim djelovanjem zdravlja, navika zdravog ponašanja i nekih psihosocijalnih čimbenika. U ovom članku sažeto je prikazan niz rezultata istraživanja čimbenika procesa starenja provedenih u Hrvatskoj, od 1979. godine do danas, u usporedbi s istraživačkim trendovima u drugim zemljama. Svima je glavni cilj bio utvrditi ulogu psiholoških čimbenika u međudjelovanju s ostalima u određivanju starenja i kvalitete života u starosti. Prikazana su istraživanja temeljne uloge psiholoških čimbenika u procesu starenja, istraživanja uloge psiholoških čimbenika u kvaliteti života u starosti i istraživanja uloge kognitivnih funkcija u procesu starenja. Konačni je cilj primijeniti istraživačke spoznaje u zdravstvenoj i socijalnoj praksi.

Ključne riječi
zdravstvena psihologija, starenje, kvaliteta života, istraživanja© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com