Klinička psihologija 8 (2015), 1


Sadržaj Puni tekst
Struktura metaemocija majki sigurno i nesigurno privržene djece u dobi od 5 do 7 godina (str. 5- 17 ) hrvatskipdf
The Structure of Metaemotions of the Mothers of Securely and the Mothers of Insecurely Attached Children at the of Age Five to Seven (str. 5- 17 )
Lara Cakić
Izvorni znanstveni članak
Razvojna procjena i podrška djeci s poremećajima iz autističnog spektra (str. 19- 32 ) hrvatskipdf
Developmental Assessment and Support for Children with Autism Spectrum Disoders (str. 19- 32 )
Klara Popčević, Jasmina Ivšac Pavliša, Sanja Šimleša
Izvorni znanstveni članak
MMPI-2 u diferencijalnoj dijagnostici shizofrenih i nepsihotičnih psihijatrijskih poremećaja (str. 33- 48 ) hrvatskipdf
MMPI-2 in the Differential Diagnosis of Schizophrenic and Non-Psychotic Psychiatric Disorders (str. 33- 48 )
Sebastijan Kuprešak, Slavka Galić
Izvorni znanstveni članak
BYI-II – Beckovi inventari za mlade - drugo izdanje za djecu i adolescente – provjera valjanosti instrumenta u Republici Hrvatskoj (str. 49- 62 ) hrvatskipdf
BYI-II –Beck Youth Inventories for Children and Adolescents, 2nd Edition - Examination of the Validity of the Instrument in The Republic of Croatia (str. 49- 62 )
Valentina Ružić, Krunoslav Matešić
Izvorni znanstveni članak
Dimenzionalna taksonomija bihevioralnih problema i emocionalnih poteškoća kod trogodišnjaka (str. 63- 80 )
A Dimensional Taxonomy of Behavioral Problems and Emotional Difficulties in Three-Year Olds (str. 63- 80 ) engleskipdf
David Gosar, Rok Holnthaner, Peter Praper
Izvorni znanstveni članak
Percepcija roditeljskog stila odgoja i depresivnost adolescenata s obzirom na spol i dob (str. 81- 92 ) hrvatskipdf
Perception of Parental Rearing Styles and Depression in Adolescents with Regard to Gender and Age (str. 81- 92 )
Dario Vučenović, Ljerka Hajncl, Mladen Mavar
Prethodno priopćenje
Metakognitivni trening osoba sa shizofrenijom i njegova evaluacija (str. 93- 102 ) hrvatskipdf
Metacognitive Training in Individuals with Schizophrenia and Its Evaluation (str. 93- 102 )
Doris Čuržik
Stručni članak

© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com