Klinička psihologija, 8 (2015), 1, 5-17


Izvorni znanstveni članak

Struktura metaemocija majki sigurno i nesigurno privržene djece u dobi od 5 do 7 godina


Lara Cakić - Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Osijek

Puni tekst (hrvatski, str.5-17).pdf


Sažetak
Cilj rada bio je utvrditi razlikuju li se majke sigurno privržene djece i majke nesigurno privržene djece u dobi od 5 do 7 godina pri osjećaju vlastite tuge i intenzivne ljutnje, svjesnosti vlastitih i dječjih emocija tuge i intenzivne ljutnje te postupanja s dječjim emocijama. U ispitivanju je sudjelovalo 80 djece u dobi od 5 do 7 godina s njihovim majkama. Primijenjene su: Tehnika za procjenu vrste privrženosti djece u dobi od 5 do 7 godina (Manchester Child Attachment Story Task – MCAST), (Green, Stanley, Smith i Goldwyn, 2000) i upitnik Struktura roditeljskih metaemocija (Brajša-Žganec, 2002). MCAST polustrukturirana je tehnika za procjenu privrženosti, u kojoj se koristi igra lutkama, a sastoji se od 5 priča koje dijete treba završiti. Struktura roditeljskih metaemocija upitnik je koji je prilagođen prema Intervjuu o metaemocijama (Gottman, Katz i Hooven, 1996) te sadrži tvrdnje koje se odnose na emocije tuge i ljutnje. Dobiveni rezultati pokazuju da nema razlika između majki sigurno privržene djece i majki nesigurno privržene djece pri osjećaju vlastite tuge i intenzivne ljutnje, svjesnosti vlastitih i dječjih emocija tuge i intenzivne ljutnje te postupanja s dječjim emocijama. Na uzorku djevojčica dobivena je razlika između majki sigurno privrženih djevojčica i majki nesigurno privrženih djevojčica na skali Osjećaj vlastite tuge i intenzivne ljutnje. Majke sigurno privrženih djevojčica imaju viši rezultat od majki nesigurno privrženih djevojčica. S obzirom na nedostatak istraživanja privrženosti kod djece predškolske dobi u našoj kulturi, potrebno je raditi daljnja istraživanja karakteristika skrbnika i djece povezanih s razvojem privrženosti. Time se omogućava i trijaža skrbnika koji su u riziku da razviju nesigurnu privrženost sa svojom djecom te daje mogućnost uključivanja u ranu intervenciju.

Ključne riječi
privrženost, predškolska dob, metaemocije majki© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com