Klinička psihologija, 8 (2015), 1, 63-80


Izvorni znanstveni članak

Dimenzionalna taksonomija bihevioralnih problema i emocionalnih poteškoća kod trogodišnjaka


David Gosar - Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični centar Ljubljana, Slovenija
Rok Holnthaner - Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Maribor, Slovenija
Peter Praper - Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo, Ljubljana, Slovenija

Puni tekst (engleski, str.63-80).pdf


Sažetak
U svijetlu kontroverze o dijagnostičkoj klasifikaciji i epidemiologiji predškolskih psihičkih poremećaja, čini se da su opravdana daljnja istraživanja taksonomije psihopatologije kod predškolske djece. U Sloveniji se provodi testiranje psihopatologije kod predškolske djece pomoću Sistematskog psihološkog pregleda trogodišnjeg djeteta (SPP-3). Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi taksonomiju bihevioralnih problema i emocionalnih poteškoća dobivenim pomoću SPP-3 te dokumentirati valjanost u odnosu na Achenbachovu check-listu dječjeg ponašanja (CBCL), međunarodno priznatu mjeru dječje psihopatologije. Prikupljeni su podaci za 26 000 djece, koji su korišteni za eksploratorno i potvrdno uspoređivanje strukturalnih modela, dok su podaci za 212 djece korišteni za utvrđivanje usporedne valjanosti sa CBCL-om. Osmofaktorski potvrdni model najbolje je odgovarao prikupljenim podacima (RMSEA = 0,023, CFI = 0,951), a uključivao je dimenzije internaliziranog ponašanja, povučenog ponašanja, problema hranjenja, poteškoća u eliminaciji, problema sa spavanjem, eksternaliziranog ponašanja, tikova i navika te somatskih problema. Naši se rezultati preklapaju s utvrđenim empirijskim modelima psihopatologije kod predškolske djece te upućuju na mogući zajednički okvir za opisivanje psihopatologije kod predškolske djece pomoću različitih mjernih instrumenata. Također ističu moguće istraživačke pravce te prevenciju u području mentalnog zdravlja predškolske djece.

Ključne riječi
dijete, predškolska dob, razvojna psihopatologija, taksonomija, epidemiologija, testiranje© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com