Klinička psihologija, 8 (2015), 1, 49-62


Izvorni znanstveni članak

BYI-II – Beckovi inventari za mlade - drugo izdanje za djecu i adolescente – provjera valjanosti instrumenta u Republici Hrvatskoj


Valentina Ružić - Centar za edukacije i istraživanja, Naklada Slap, Zagreb
Krunoslav Matešić - Odjel za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb

Puni tekst (hrvatski, str.49-62).pdf


Sažetak
Simptomi depresivnosti i anksioznosti, te problemi u ponašanju i ljutnja sve su češći u populaciji i pojavljuju se u sve ranijoj dobi. Za što brže i učinkovitije prepoznavanje djece i adolescenata kojima je potreban opsežniji pregled i ispitivanje preporučuje se upotreba kratkih, jednostavnih i brzih procjena poput BYI-II inventara, koji ispituju depresivnost, anksioznost, ometajuće ponašanje, ljutnju i samopoimanje djece i adolescenata. Psihometrijske karakteristike prvog i drugog izdanja BYI inventara ispitivane su u različitim dijelovima svijeta, a u ovom radu je cilj ispitati međuodnos inventara, te njihovu konvergentnu i divergentnu valjanost u Republici Hrvatskoj. Dodatni cilj je ispitati spolne i dobne razlike u rezultatima djece od 7 do 18 godina u Hrvatskoj s obzirom na navedenih 5 dimenzija. U istraživanju je sudjelovalo 835 učenika osnovnih i srednjih škola u dobi od 7 do 18 godina, koji su ispunjavali svih 5 BYI-II inventara i upitnik anksioznosti (STAIC ili STAI). Faktorska analiza svih 100 čestica pet inventara potvrdila je postojanje triju faktora identificiranih kao faktor negativnog afekta, faktor ometajućeg ponašanja i faktor negativnog samopoimanja. Paralelnom primjenom upitnika anksioznosti (STAIC/STAI) provjerena je i potvrđena konvergentna valjanost BAI-Y, a potvrđena je i njegova divergentna valjanost, izuzev komorbiditeta s BDI-Y. Dobivene su statistički značajne razlike ovisno o dobi u svih pet Beckovih inventara, pri čemu razina samopoimanja pada s porastom dobi, a rezultati na preostala četiri inventara rastu. Kao što je i očekivano, simptomi depresivnosti i anksioznosti su statistički značajno češći kod djevojčica, dok su ometajuća ponašanja češća kod dječaka.

Ključne riječi
depresivnost, anksioznost, ometajuće ponašanje, ljutnja, samopoimanje© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com