Klinička psihologija, 1 (2008), 1-2, 91-108


Stručni članak

Psihološki čimbenici doživljaja boli pri porođaju


Ana Havelka Meštrović - Klinika za psihijatriju, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb
Morana Bilić - Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, Zagreb
Ana Frlan Bajer - Electus ljudski potencijali d.o.o., Zagreb
Irma  Barišić - Centar za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladeži, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zagreb
Martina Kramarić - PU Zagrebačka, Zagreb

Puni tekst (hrvatski, str.91-108).pdf


Sažetak
Cilj rada: Bol pri porođaju popraćena je snažnim emocijama. Njihova vrsta i jačina u uskoj su vezi s prijašnjim iskustvima, odgojem i društvenom tradicijom sredine u kojoj su rodilje odrasle, pa je posljedično tome i doživljaj boli pri porođaju modificiran psihološkim i socijalnim čimbenicima koji iz ovih utjecaja proizlaze. Prema Melzack-Wallovoj teoriji boli, teoriji “kontrole prolaza”; pojedina psihološka stanja kao i opći ton raspoloženja u izravnoj su vezi s doživljajem jačine i kvalitete boli, te je opravdano očekivati da će pojedini sociopsihološki čimbenici biti povezani s jačinom i kvalitetom boli doživljene pri porođaju (Melzack, Taenzer, Feldman i Kinch 1981). Cilj ovog rada bio je ispitati utjecaj nekih od njih na jačinu i kvalitetu porođajne boli. Metode: Podaci su prikupljeni na uzorku od N = 176 rodilja koje su imale porođaj bez carskog reza i epiduralne analgezije. Jačina i kvalitete porođajne boli mjereni su putem skraćene verzije McGill upitnika o boli (MPQ – McGill Pain Questionnaire Short Form). Psihološki čimbenici su obuhvaćali: broj porođaja, socijalnu podršku partnera putem sudjelovanja tijekom rađanja, samo-procjenu znanja o fizičko-anatomskim aspektima porođaja i motivaciju za stjecanjem dodatnih znanja o porođaju mjerenu kroz pohađanje trudničkih tečajeva. Rezultati: Porođajnu bol rodilje procjenjuju kao vrlo jaku bol, a od oznaka kvalitete boli porođajna bol najčešće se opisuje kao bolna, oštra, grčeća i iscrpljujuća. Prisutnost partnera pri porođaju vrlo je rijedak oblik socijalne podrške pri porođaju, a samoprocjena znanja o anatomsko-fiziološkim aspektima porođaja pokazala se povezanom s intenzitetom porođajne boli na afektivnoj subskali. Zaključak: Odabrani psihološki čimbenici pokazali su se povezanima s jačinom doživljene porođajne boli, što odgovara teorijskom okviru Melzack-Wallove teorije boli, a ima i korisne implikacije za porođajnu praksu.

Ključne riječi
psihološki čimbenici doživljaja boli, porođajna bol, porođaj© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com