Klinička psihologija, 2 (2009), 1-2, 7-21


Izvorni znanstveni članak

Uloga percipiranog stresa i stilova suočavanja u nastanku pretporođajne anksioznosti


Sandra Nakić - Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb
Meri Tadinac - Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
Radoslav Herman - Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb

Puni tekst (hrvatski, str.7-21).pdf


Sažetak
Prethodna istraživanja su pokazala da je pretporođajna anksioznost rizični faktor za razvoj afektivnih poremećaja nakon porođaja, a može imati utjecaja i na razvoj fetusa. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati ulogu percipiranog stresa i stilova suočavanja u nastanku pretporođajne anksioznosti. Obuhvaćen je uzorak od 149 trudnica u posljednjem tromjesečju trudnoće koje su popunile Ljestvicu percipiranog stresa, revidirani Upitnik suočavanja sa stresom te Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti. Regresijska analiza je pokazala da su anksioznost kao osobina ličnosti, dob, komplikacije u trudnoći te razina percipiranog stresa značajni prediktori anksioznosti. S obzirom na povišen rizik za razvoj poslijeporođajne depresije kod anksioznih trudnica te moguć negativni utjecaj na dijete, naglašava se važnost adekvatnih intervencijskih postupaka u trudnoći.

Ključne riječi
pretporođajna anksioznost, percipirani stres, stilovi suočavanja, trudnoća© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com