Klinička psihologija, 2 (2009), 1-2, 23-38


Izvorni znanstveni članak

Povezanost pokazatelja depresivnosti izmjerene Beckovim inventarom depresije-II i Skalom depresije D-92


Danijela Tomica - Industrijsko-obrtnička škola S. S. Kranjčevića, Vinkovci
Krunoslav Matešić - Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Puni tekst (hrvatski, str.23-38).pdf


Sažetak
BDI-II instrument je samoprocjene namijenjen mjerenju težine depresije. U ovom smo radu ispitali konstruktnu valjanost BDI-II u uzorku srednjoškolaca. BDI-II i Skala depresije D-92 primijenjeni su na 78 adolescenata te 131 adolescentici dobi od 16 do 20 godina. Kako bismo provjerili konstruktnu valjanost BDI-II, provedena je faktorska analiza instrumenta te su rezultati na BDI-II korelirani s rezultatima Skale D-92. Koristeći faktorsku analizu, metodom zajedničkih faktora, pronađene su dvije dimenzije samoiskazane depresije. Prvi faktor reprezentira kognitivno-afektivnu, a drugi tjelesnu dimenziju. Pozitivna povezanost BDI-II rezultata i rezultata Skale D-92 (r = 0,74; p < 0,01) upućuje na konvergentnu valjanost BDI-II u ispitanom uzorku adolescenata.

Ključne riječi
Beckov inventar depresije-II, Skala depresije D-92, konstruktna valjanost, adolescenti© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com