Klinička psihologija, 2 (2009), 1-2, 39-52


Izvorni znanstveni članak

Percepcija roditeljskog prihvaćanja-odbijanja i prilagodba djece srednjoškolske dobi


Ana Ruševljan - Srednja škola Jastrebarsko, Jastrebarsko
Gordana  Buljan Flander - Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Zagreb
Marija Krmek - Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Zagreb

Puni tekst (hrvatski, str.39-52).pdf


Sažetak
Cilj istraživanja je ispitati povezanost percepcije roditeljskog prihvaćanja-odbijanja u djetinjstvu s depresijom i anksioznošću srednjoškolaca kao važnim pokazateljima uspješnosti prilagodbe. Kao moguća moderator varijabla, provjerene su i spolne razlike u tom odnosu. Istraživanje je provedeno na 123 ispitanika iz tri srednje škole u Jastrebarskom. Sudionici ispitivanja su, uz davanje nekih općih podataka ispunjavali Upitnik roditeljskog prihvaćanja-odbijanja, Upitnik depresivnosti i Upitnik anksioznosti. Rezultati pokazuju da se muški i ženski ispitanici ne razlikuju značajno u svojim prosječnim rezultatima ni na jednoj subskali percepcije majčina odnosno očeva prihvaćanja-odbijanja, kao ni po ukupnom prihvaćanju-odbijanju majke odnosno oca. No, utvrđena je različita struktura te povezanost prema pojedinim facetama prihvaćanja-odbijanja s obzirom na spol. Rezultati pokazuju da se kod dječaka pokazalo najviše povezanosti između subskale nediferencirano odbijanje oca i depresivnosti i anksioznosti. Kod djevojčica se pokazalo najviše povezanosti između subskale nediferencirano odbijanje oca i depresivnosti. Također se kod djevojčica pokazala najveća povezanost između subskale indiferencija-zanemarivanje majke i anksioznosti. Implikacije ovog istraživanja za rad stručnih službi u srednjim školama su da bi bilo značajno za rad s učenicima imati što kvalitetnije podatke o odnosu učenika s roditeljima te emocionalnim poteškoćama koje mogu proizaći iz toga, a koje mogu utjecati na sveukupno funkcioniranje mladih u školi.

Ključne riječi
percepcija roditeljskog prihvaćanja-odbijanja, prilagodba, depresija, anksioznost© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com