Klinička psihologija, 2 (2009), 1-2, 53-74


Pregledni članak

Traumatski događaji i trauma kod djece i mladih


Bruna Profaca - Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Zagreb
Lidija Arambašić - Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Puni tekst (hrvatski, str.53-74).pdf


Sažetak
Posljednjih desetljeća povećalo se razumijevanje reakcija djece i mladih na traumatske događaje i jasan je njihov formativan utjecaj u djetinjstvu. Traumatska iskustva mijenjaju djetetovu unutrašnju sliku svijeta te oblikuju shvaćanje sebe i drugih, formiraju očekivanja od budućnosti koja imaju utjecaj kako na aktualno ponašanje, tako i na buduće doživljavanje djeteta i mlade osobe. Ključan ishod traumatskih iskustava je u djelovanju na očekivanja o svijetu i o sigurnosti života s drugima te na osjećaj osobnog integriteta. U ovom radu prikazan je pregled ključnih spoznaja iz dječje traumatske psihologije koje se odnose na povijesni prikaz istraživanja traume u dječjoj dobi, istraživanja učinaka traume na razvoj te postojeće klasifikacije traumatskih događaja u dječjoj dobi (zlostavljanje i zanemarivanje u obitelji i ostali traumatski događaji). Nadalje, navode se aktualna specifična pitanja traumatizacije djece i mladih koja problematiziraju procjenu posttraumatskog stresnog poremećaja kod djece i mladih i uvode pojam složene traume u dječju traumatsku psihologiju. Također, raspravljaju se metodološki problemi u istraživanjima traume djece i mladih. Bolje poznavanje izloženosti djece i mladih različitim oblicima traumatizacije, kao i kasnijih posljedica, omogućava primjereno definiranje potrebe za intervencijom. Stoga je i cilj ovog rada naglašavanje implikacija istraživanja traumatizacije djece koja se očituju u nekoliko područja djelovanja: razumijevanje djelovanja i posljedica traumatskog iskustva, identifikacija djece i mladih izloženih traumatskim iskustvima, osmišljavanje učinkovitijih mjera intervencije i tretmana te razvoj mreže podrške traumatiziranoj djeci/mladima.

Ključne riječi
traumatski događaj, trauma u djetinjstvu, zlostavljanje djece, djeca, mladi© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com