Klinička psihologija, 2 (2009), 1-2, 75-92


Pregledni članak

Pedijatrijska psihologija – Područje psihologije koje se ubrzano razvija


Marta Jović - Studentsko savjetovalište, Sveučilišta u Zadru, Zadar

Puni tekst (hrvatski, str.75-92).pdf


Sažetak
Pedijatrijska psihologija je grana primijenjene psihologije koja se bavi utjecajem bolesti i liječenja djeteta na njegovo ponašanje i sazrijevanje te na obiteljske i socijalne odnose. Zajedno s razvojem područja pedijatrijske psihologije, rasla je i istraživačka baza podataka, a istraživači su se sve više usmjeravali na istraživanja koja proizlaze iz modela i teorija, čime su omogućili da pedijatrijska psihologija postane i znanstveno utemeljeno područje. U ovom radu sažeto je prikazan razvoj pedijatrijske psihologije u Hrvatskoj i svijetu. Poseban naglasak stavljen je na istraživanja koja su najčešće bila usmjerena na procjenu psihosocijalne prilagodbe i suočavanja s bolešću, ali i na procjenu efikasnosti psiholoških intervencija kod medicinskih problema. Osim toga, prikazana su i tri biopsihosocijalna modela prilagodbe na bolest odabrana zbog svoje sveobuhvatnosti i brojnih empirijskih provjera: model rizičnih i zaštitnih faktora (Wallander i Varni, 1998), transakcijski model stresa i suočavanja (Thompson, 1985) i biobihevioralni model obiteljskih sustava (Wood 1993).

Ključne riječi
pedijatrijska psihologija, psihosocijalna prilagodba, psihologijske intervencije, zdravlje, kronična bolest© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com