Klinička psihologija, 3 (2010), 1-2, 5-17


Izvorni znanstveni članak

Biološki kardiovaskularni rizični čimbenici i kognitivne funkcije starijih osoba


Jasminka Despot Lučanin - Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb
Damir Lučanin - Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb
Ante Petrušić - Privatna internistička ordinacija, Zagreb

Puni tekst (hrvatski, str.5-17).pdf


Sažetak
Novija interdisciplinarna istraživanja nastoje utvrditi povezanost i interakcije između kardiovaskularnih i metaboličkih bolesti, kardiovaskularnih rizičnih čimbenika i ne-patološkog kognitivnog starenja (Waldstein i Elias 2003). Cilj je ovog istraživanja provjeriti postoji li povezanost između bioloških rizičnih čimbenika za kardiovaskularne bolesti s kognitivnim funkcijama starijih osoba. Ispitano je 505 starijih osoba iz 11 domova za starije i nemoćne osobe u Zagrebu, 138 muškaraca (27,3%) i 367 žena (72,7%), u dobi od 56 do 96 godina (prosječno 79 godina), pokretni i nedementni. Prikupljeni su sociodemografski i zdravstveni podaci, izmjerena je funkcionalna sposobnost i kognitivne funkcije sudionika (Ljestvicom procjene kognitivnog statusa iz Clifton postupci za procjenu starijih osoba). Biološke varijable izmjerene su analizom uzoraka venske krvi. Uzorke krvi i podatke su prikupili laboratorijski tehničari, liječnici te uvježbani intervjueri, individualno, u ustanovi. Utvrđeni su mali, ali značajni koeficijenti korelacije između promatranih bioloških varijabli i kognitivnih funkcija. Tri izlučena faktora pokazuju da biološke varijable djelomično sudjeluju u određenju kognitivnih funkcija u starosti. Ovi rezultati mogu pomoći u sprječavanju nastanka ili usporavanju kognitivnog opadanja u starosti.

Ključne riječi
kardiovaskularni rizični čimbenici, biološke varijable, kognitivne funkcije, starenje© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com