Klinička psihologija, 3 (2010), 1-2, 19-43


Izvorni znanstveni članak

Odnos odgojnog stila roditelja sa strategijama suočavanja i depresivnošću kod adolescenata


Ana Kurtović - Filozofski fakultet, Sveučilište J. J.Strossmayer u Osijeku, Osijek
Ivana Marčinko - Filozofski fakultet, Sveučilište J. J.Strossmayer u Osijeku, Osijek

Puni tekst (hrvatski, str.19-43).pdf


Sažetak
Mnoga istraživanja pokazuju da u nastanku adolescentne depresije veliku ulogu igraju obiteljski čimbenici, kao što su, na primjer, količina sukoba i roditeljski stil odgoja. Kada se radi o istraživanjima efekata roditeljskog stila odgoja na depresivnost, istraživanja su uglavnom proučavala direktne efekte dimenzija roditeljskog stila odgoja na depresivnost ili na neke druge varijable. Ona uglavnom pokazuju da su depresivni simptomi povezani s roditeljskim stilom koji karakterizira malo topline i prihvaćanja, puno kriticizma, te visoke razine psihološke kontrole. Međutim, za razumijevanje nastanka depresivnosti u adolescenciji potrebno je i upoznavanje mehanizama kojima određeni čimbenici mogu djelovati. Postoji mali broj studija koje sugeriraju da odnos roditeljskog stila odgoja i depresivnosti može biti posredovan čimbenicima kao što su strategije suočavanja sa stresom ili vještine rješavanja problema. Cilj ovog istraživanja bio je provjeriti predviđa li roditeljski stil odgoja majke i oca depresivne simptome kod adolescenata i je li ta povezanost posredovana strategijama suočavanja. Ispitivanje je provedeno na uzorku od 827 mladića i djevojaka. Rezultati su pokazali da negativno i pozitivno roditeljstvo majke i oca predviđa depresivnost kod adolescenata. Također se pokazalo da suočavanje usmjereno na problem, usmjereno na emocije i suočavanje izbjegavanjem posreduje u odnosu negativnog roditeljstva majke i oca s depresivnošću. S druge strane, samo je suočavanje usmjereno na problem posredovalo između pozitivnog roditeljstva majke i oca i depresivnosti adolescenata.

Ključne riječi
roditeljski stil odgoja, strategije suočavanja sa stresom, depresivnost, adolescenti© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com