Klinička psihologija, 3 (2010), 1-2, 45-64


Izvorni znanstveni članak

Anksioznost i percepcija roditeljskog ponašanja kao indikatori navika hranjenja adolescentica


Ana Havelka Meštrović - Klinika za psihijatriju, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb
Anđela Ćurić - Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Puni tekst (hrvatski, str.45-64).pdf


Sažetak
Provedeno istraživanje temeljilo se na ispitivanju simptoma anskioznosti i percepcije roditelja kod adolescentica. Uzorak sudionica je iz dva grada (Zagreb i Split), kako bismo provjerili kulturološke razlike u stilovima odgoja i poremećajima hranjenja. U istraživanju su sudjelovale 143 sudionice; 75 iz Splita i 68 iz Zagreba. Korišteni instrumenti bili su: Upitnik navika hranjenja (EAT-26) autorica Ambrosi-Randić i Pokrajac-Bulian (2005), Skala dječje anksioznosti (SKAN) autorice Purić (1992) i Skala percepcije roditelja (Perceptions of Parents Scale - POPS) autorica Merkaš i Brajša-Žganec (2009). Dobiveni rezultati istraživanja potvrđuju važnost anksioznosti i obiteljskih čimbenika u nastanku poremećaja hranjenja. Sudionice s više simptoma poremećaja hranjenja anksioznije su te doživljavaju svoje majke kao manje uključene u odgoj i kao manje tople. Doživljaj majčine podrške autonomije nije se pokazao značajnim, kao ni percepcija očeve uključenosti, podrške autonomije i topline. Kao dobri prediktori nastanka poremećaja hranjenja pokazali su se simptomi anksioznosti i percepcija očeve autonomije.

Ključne riječi
anksioznost, percepcija roditelja, navike hranjenja, roditeljska uključenost© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com