Klinička psihologija, 3 (2010), 1-2, 83-95


Stručni članak

Doživljaj sekundarne traumatizacije i kvalitete života supruga ratnih veterana


Ana Bilešić
Gorka Vuletić - Filozofski fakultet, Sveučilište J. J.Strossmayer u Osijeku, Osijek

Puni tekst (hrvatski, str.83-95).pdf


Sažetak
Supruge traumatiziranih veterana nerijetko su indirektne žrtve njihova traumatskog iskustva. Cilj ovog rada bio je ispitati doživljaj sekundarne traumatizacije i subjektivne kvalitete života supruga veterana Domovinskog rata s dijagnosticiranim PTSP-om, te razmotriti opravdanost psihološke pomoći. Rezultati su pokazali da supruge ratnih veterana oboljelih od PTSP-a iskazuju simptome sekundarne traumatizacije, no značajno se razlikuju s obzirom na simptome sekundarne traumatizacije, ovisno o tome je li im pružena psihološka pomoć. Supruge kojima je pružena psihološka pomoć izvijestile su o manje simptoma sekundarne traumatizacije nego supruge koje takvu pomoć nisu dobile. Potvrđena je i pretpostavka o višoj subjektivnoj kvaliteti života kod supruga veterana koje su dobile psihološku pomoć u usporedbi s onima koje takvu pomoć nisu zatražile.

Ključne riječi
kvaliteta života, sekundarna traumatizacija, PTSP© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com