Klinička psihologija, 4 (2011), 1-2, 5-22


Izvorni znanstveni članak

Zadovoljstvo životom, depresivnost i stres kod žena tijekom trudnoće i prve godine postpartalno – Uloga osobina ličnosti, zadovoljstva brakom i socijalne podrške


Ina Reić Ercegovac - Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu, Split
Zvjezdan Penezić - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Zadar

Puni tekst (hrvatski, str.5-22).pdf


Sažetak
Trudnoća i postpartalni period za žene su jedna od najvažnijih životnih tranzicija, koja se očituje u brojnim promjenama na osobnom i socijalnom planu. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati neke značajke psihičkog funkcioniranja žena (N=202) tijekom trudnoće i prve postpartalne godine. S tom svrhom provedeno je istraživanje u kojem su sudjelovale 64 trudnice i 138 majki jednog djeteta dobi od 8 do 10 mjeseci. Upitnicima i skalama samoprocjena ispitani su depresivnost, anksioznost, stres, zadovoljstvo životom i brakom te razina percipirane socijalne podrške. Testirane su razlike između trudnica i majki s obzirom na zadovoljstvo životom, brakom i razinu percipirane socijalne podrške, te razinu stresa, depresivnosti i anksioznosti. Rezultati istraživanja potvrdili su pretpostavku o povećanom stresu te nižem zadovoljstvu brakom kod majki u usporedbi s trudnicama, što je u skladu s prijašnjim istraživanjima tranzicije u roditeljstvo, a protumačeni su u kontekstu modela konflikta uloga. U skupini trudnica, kao značajan prediktor stresa i anksioznosti izdvojila se samo emocionalna stabilnost kao osobina ličnosti, dok je za razinu depresivnosti, pored emocionalne stabilnosti prediktivno i zadovoljstvo brakom. U skupini majki, zadovoljstvo brakom značajan je prediktor svih kriterijskih varijabli.

Ključne riječi
stres, anksioznost, depresivnost, zadovoljstvo životom i brakom, trudnice, majke



© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com