Klinička psihologija, 5 (2012), 1-2, 37-58


Pregledni članak

Uloga obitelji u depresivnosti adolescenata


Ana Kurtović - Filozofski fakultet, Sveučilište J. J.Strossmayer u Osijeku, Osijek

Puni tekst (hrvatski, str.37-58).pdf


Sažetak
Ovaj rad pruža pregled rezultata istraživanja koja se bave odnosom obiteljskih čimbenika i depresivnosti kod adolescenata, s time da je naglasak na učincima roditeljskog stila odgoja na adolescentnu depresivnost. Opisani su nalazi istraživanja koja su ispitivala ulogu roditeljskog stila odgoja u razvoju i održavanju depresivnih simptoma kod adolescenata. Naime, pokazuje se da su obiteljski odnosi depresivne djece i adolescenata često obilježeni s puno sukoba, kriticizma, hladnih i kaotičnih odnosa, te negativnim roditeljskim postupcima, kao što su odbacivanje, manjak topline, gruba disciplina i psihološka kontrola. Posebna pažnja pridana je rezultatima istraživanja, koja ispituju i objašnjavaju izravne i posredne učinke roditeljskog stila odgoja na depresivnu simptomatologiju kod adolescenata. Naime, mnoga istraživanja upućuju na zaključak da roditeljski postupci imaju znatan utjecaj na kognitivni stil, samopoštovanje i samopouzdanje, strategije suočavanja, socijalne vještine i vještine emocionalne regulacije, te da ti čimbenici mogu posredovati u odnosu roditeljskog stila odgoja i depresivnosti kod adolescenata.

Ključne riječi
depresivnost, adolescenti, roditeljski stil odgoja, mehanizmi odnosa© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com