Klinička psihologija, 5 (2012), 1-2, 59-79


Pregledni članak

Kućni ljubimci i implikacije za zdravlje i psihofizičku dobrobit njihovih vlasnika


Jelena Ombla - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Zadar

Puni tekst (hrvatski, str.59-79).pdf


Sažetak
Teorija privrženosti, a i brojna istraživanja koja su proizašla iz njezinih pretpostavki, do sada su pokazali da je ukupna dobrobit pojedinaca uvelike uvjetovana odnosima, tj. vezama koje osoba razvija s drugima u svojoj okolini, i to ne samo u djetinjstvu već i kroz cijeli život. Istraživanja karakteristika ljudi koji imaju kućne ljubimce te kvalitete same veze koja se formira između čovjeka i njegova kućnog ljubimca, u Hrvatskoj su još uvijek novost i svega se nekoliko autora u svom dosadašnjem radu dotaknulo ovih tema. Strana istraživanja, s druge strane, pružaju opsežan niz podataka i time čine stabilno polazište budućim znanstvenim naporima u ovom području. Neki od konzistentnih nalaza upućuju na to kako se ljubimci u obitelji percipiraju članom obitelji, dok afektivna veza koja se stvara između čovjeka i njegova ljubimca, čini se, ima karakteristike obostrano korisnog dinamičnog odnosa iz kojeg proizlaze brojne prednosti bitne za zdravlje i dobrobit čovjeka. Iako veći dio dosadašnjih rezultata daje potporu hipotezi o pozitivnom učinku posjedovanja kućnih ljubimaca, ima i kontradiktornih nalaza koji upućuju na potrebu daljnjih istraživanja. Osnovni izvori nedoumica pri zaključcima upućuju na potrebu za definiranjem psiholoških karakteristika vlasnika kućnih ljubimaca u odnosu na razinu afektivne povezanosti koja karakterizira odnos čovjek – kućni ljubimac. Postavlja se i zahtjev za definiranjem metodološkog pristupa problemima u ovom području.

Ključne riječi
teorija privrženosti, kućni ljubimci, pozitivan efekt posjedovanja ljubimaca© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com