Klinička psihologija, 5 (2012), 1-2, 81-94


Pregledni članak

Interpersonalna psihoterapija


Milica Milojević - Učiteljski fakultet u Vranju, Univerzitet u Nišu, Vranje, Srbija
Marina  Hadži Pešić - Filozofski fakultet u Nišu, Univerzitet u Nišu, Niš, Srbija

Puni tekst (hrvatski, str.81-94).pdf


Sažetak
Interpersonalna psihoterapija je relativno nov psihoterapijski pristup, kratkog trajanja, čiji je fokus psihoterapijski rad na problemima u socijalnoj i interpersonalnoj sferi. Originalno razvijena od strane Klermana, Chevrona i Weissmana u svrhu liječenja depresije, danas se koristi kod velikog broja poremećaja. U njenoj osnovi nalazi se, sve prisutniji u teoriji i praksi, biopsihosocijalni model psihološkog funkcioniranja. Prema ovom modelu biološki, socijalni i psihološki faktori zajednički sudjeluju u odgovoru na stres. Teorijsku osnovu interpersonalne psihoterapije čine Teorija komunikacije, Teorija afektivnog vezivanja i Socijalna teorija. Fokus interpersonalne psihoterapije su interpersonalna pitanja, pri čemu je naglasak na razumijevanju trenutnih nesuglasica, frustracija, briga i želja, definiranih u interpersonalnom kontekstu, a njezin je cilj pomoći klijentima da promijene svoju životnu situaciju, prije nego da je samo razumiju i prihvate. U odnosu na dva poznata psihoterapijska modaliteta – kognitivno-bihevioralni i psihodinamski, postoje sličnosti, ali i brojne razlike. Budući da je riječ o terapiji koja je u razvoju i koja čeka svoju daljnju provjeru u praksi, još uvijek je mnogo toga nepoznato – određenje opsega indikacija, optimalnog broja i trajanja seansi, pitanje kombinovanja s farmakoterapijom, efikasnost različitih oblika terapije.

Ključne riječi
interpersonalna psihoterapija, depresija, socijalni kontekst, područja terapijskog fokusa, interpersonalna formulacija© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com