Klinička psihologija, 6 (2013), 1-2, 63-77


Izvorni znanstveni članak

Podrška obitelji i prijatelja kao čimbenik prilagodbe djeteta na razvod roditelja


Gordana Buljan Flander - Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Zagreb
Domagoj Štimac - Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Zagreb
Renata Ćorić Špoljar - Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Zagreb

Puni tekst (hrvatski, str.63-77).pdf


Sažetak
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati moderatorski učinak podrške obitelji i prijatelja kod prilagodbe djece na razvod roditelja. Korišteni su upitnici anksioznosti i samopoštovanja te skale obiteljske i prijateljske podrške, a primijenjeni su na 79 djece dobi između 9 i 15 godina, iz 63 obitelji, s područja RH. Rezultati su pokazali da djeca razvedenih roditelja koja imaju višu razinu obiteljske podrške iskazuju značajno više razine samopoštovanja i značajno niže razine anksioznosti od djece razvedenih roditelja koja imaju niže razine obiteljske podrške. Također se pokazalo da se djeca razvedenih roditelja koja imaju više razine podrške od strane prijatelja ne razlikuju u samopoštovanju ili anksioznosti od djece razvedenih roditelja koja imaju niže razine prijateljske podrške. Obiteljska podrška i podrška od strane prijatelja međusobno umjereno pozitivno koreliraju, djeca koja dobivaju više obiteljske podrške imaju i više podrške od strane prijatelja. Značajne su i korelacije obiteljske podrške i podrške od strane prijatelja sa samopoštovanjem, viša razina podrške povezana je s višim samopoštovanjem. Samopoštovanje i anksioznost međusobno negativno koreliraju. Provedeno istraživanje daje nam djelomičan uvid u obilježja djece razvedenih roditelja, time i mogućnost boljeg razumijevanja te unapređenja praktičnog rada s djecom i njihovim obiteljima, a koja imaju iskustvo razvoda.

Ključne riječi
razvod roditelja, obiteljska i prijateljska podrška, prilagodba djeteta© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com