Klinička psihologija, 6 (2013), 1-2, 79-93


Izvorni znanstveni članak

Učestalost depresije u trudnoći i nakon porođaja u uzorku hrvatskih žena


Sandra Nakić Radoš - Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb
Meri Tadinac - Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
Radoslav Herman - Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb

Puni tekst (engleski, str.79-93).pdf


Sažetak
Cilj istraživanja bio je višestruk: (1) utvrditi učestalost poslijeporođajne depresije (PD) u općoj populaciji žena te utvrditi (2) stabilnost i (3) longitudinalni obrazac povišene depresije u trudnoći i nakon porođaja. Uzorak su činile 272 žene koje su ispunile Edinburški upitnik poslijeporođajne depresije (EPDS) u tri navrata: u posljednjem tromjesečju trudnoće u trudničkoj ambulanti, dva dana nakon porođaja u rodilištu te šest tjedana nakon porođaja, kada su upitnik dobile poštom. Šest tjedana nakon porođaja telefonski je primijenjen i Strukturirani klinički dijagnostički intervju za DSM-IV – Istraživačka verzija (SKID-I). Učestalost PD-a u općoj populaciji, prema SKID-u, iznosi 8,1%. Longitudinalni obrazac depresije u trudnoći i nakon porođaja pokazao je da je razina depresivnosti umjereno stabilna. Međutim, prosječna razina depresivnosti se tijekom ispitivanog razdoblja smanjila. Raspravlja se o različitim kliničkim implikacijama dobivenih rezultata.

Ključne riječi
poslijeporođajna depresija, trudnoća, učestalost, SCID, Hrvatska© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com