Klinička psihologija, 7 (2014), 1-2, 5-21


Izvorni znanstveni članak

Sklonost ovisničkom ponašanju i školski problemi kod adolescenata


Mladen Mavar - Psihijatrijska bolnica Ugljan, Ugljan
Dario Vučenović - Obiteljski centar Zadarske županije, Zadar

Puni tekst (hrvatski, str.5-21).pdf


Sažetak
Procjena i utvrđivanje problema ovisnosti kod mladih važno je za razumijevanje faktora uključenih u sam problem, kao i za primjenu odgovarajućeg terapijskog tretmana. Za korisnike sredstava ovisnosti karakteristični su obrazovni problemi koji dolaze do izražaja u negativnim stavovima prema školi i nastavnicima, a posebice izbjegavanjem škole i školskih obveza, što se javlja kao posebno jasan indikator problema (Bezinović, 1999). Cilj ovog istraživanja bio je ispitati razlikuju li se adolescenti i adolescentice u učestalosti korištenja opojnih sredstava ovisnosti, sklonosti i uviđanju postojanja problema s alkoholom i drogama s obzirom na razred i školu koju pohađaju. U ispitivanju je sudjelovalo 1499 učenika različitih srednjih škola Zadarske županije (trogodišnje strukovne škole, četverogodišnje strukovne škole, gimnazije). U ispitivanju je primijenjen anonimni upitnik koji sadržava pitanja o spolu, dobi, školi i razredu koji učenik pohađa. Uz to su korištene i dodatne ljestvice: Adolescentni školski problemi (A-sch), Ljestvica sklonosti problemima s alkoholom i drogama (PRO), Ljestvica uviđanja postojanja problema s alkoholom/drogom (ACK) te Anketa o uporabi sredstava ovisnosti. Dobiveni rezultati pokazuju da adolescenti najčešće konzumiraju cigarete i alkohol, potom marihuanu, a najmanje ostale droge. Utvrđena je statistički značajna razlika između adolescenata i adolescentica u priznavanju prisutnosti školskih problema i priznavanju postojanja problema s alkoholom i drogama. Adolescenti češće navode postojanje školskih problema i problema s alkoholom i drogama. Također je dobivena statistički značajna razlika u priznavanju školskih problema, sklonosti i priznavanju postojanja problema s alkoholom i drogama s obzirom na razred i školu koju učenici pohađaju.

Ključne riječi
adolescenti, Adolescentni školski problemi (A-sch), Ljestvica sklonosti problemima s alkoholom i drogama (PRO), Ljestvica uviđanja postojanja problema s alkoholom/drogom (ACK), Anketa o uporabi sredstava ovisnosti© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com