Klinička psihologija, 7 (2014), 1-2, 69-86


Stručni članak

Pristup kognitivne usmjerenosti na izvedbu dnevnih okupacija (CO-OP) za djecu s ADHD-om


Andreja Bartolac - Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb
Claire Sangster Jokic - Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb

Puni tekst (hrvatski, str.69-86).pdf


Sažetak
Svrha ovog rada je predstavljanje multimodalnog pristupa koji uključuje opis procesa procjene i intervencije primjenjiv u radu s djecom s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD). Umjesto usmjerenosti na izolirane simptome i ponašanje, ovaj pristup koristi paradigmu usmjerenosti na dnevne okupacije koje dijete (i roditelj) odabiru kao prioritetne. Pristup je zasnovan na kombinaciji okupacijskih modela, teorija učenja i kognitivno-bihevioralnih pristupa, a naziva se Kognitivna usmjerenost na izvedbu dnevnih okupacija (CO-OP). Cilj CO-OP terapijskog pristupa je omogućiti djetetu uspješniju izvedbu i uključivanje u svakodnevne zadatke kroz proces samovođenog otkrivanja te korištenje strategija rješavanja problema. Na općoj razini COOP program sadrži tri osnovne sastavnice: djetetovo postavljanje ciljeva, provedbu dinamične analize izvedbe i omogućavanje korištenja kognitivnih strategija. Unutar programa nalaze se i druge ključne značajke, kao što su: vođeno otkrivanje, načela osposobljavanja i uključenost roditelja/značajnog drugog. U ovom je radu pojašnjenje svake faze procesa CO-OP programa potkrijepljeno primjerima kako bi se ilustrirao rad s djetetom s ADHD-om. Također, pojašnjeni su i instrumenti procjene koji se mogu koristiti u različitim fazama procesa, a utemeljeni su na različitim metodama procjene; polustrukturiranom intervjuu, strukturiranoj opservaciji ili samoprocjeni. Sveukupno ove procjene imaju funkciju višestranog utvrđivanja specifičnih područja aktivnosti svakodnevnog života s kojima dijete s ADHD-om ima teškoće ili ih želi uspješnije izvoditi. U zaključku su navedene implikacije i preporuke za daljnji razvoj ovog pristupa u radu s djecom s ADHD-om te ideje za daljnji stručni i istraživački rad.

Ključne riječi
ADHD, dnevne okupacije, (meta)kognitivne strategije, procjena i intervencija© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com