Klinička psihologija, 8 (2015), 2, 125-137


Izvorni znanstveni članak

Morfološke vještine kod predškolske djece rođene nakon intrauterinog zastoja rasta


Zdravko Kolundžić - Opća županijska bolnica Požega, Požega Opća županijska bolnica Požega, Požega
Andrea  Šimić Klarić - Opća županijska bolnica Požega, Požega
Borislav Vuković - Opća županijska bolnica Požega, Požega
Katarina Pavičić Dokoza - Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb
Dinah Vodanović - Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb
Vlatka Mejaški Bošnjak - Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zagreb
Helena Tesari - Opća županijska bolnica Požega, Požega
Mirjana Lenček - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Puni tekst (engleski, str.125-137).pdf


Sažetak
U istraživanju su ispitana i uspoređena morfološka znanja između djece rođene nakon intrauterinog zastoja rasta i kontrolnih ispitanika. Djeca s intrauterinim zastojem rasta rođena su u terminu, ispod desetog centila za gestacijsku dob, red rođenja i spol. Kontrolni ispitanici su ujednačeni s djecom rođenom nakon inutrauterinog zastoja rasta prema kronološkoj i gestacijskoj dobi, spolu i stupnju obrazovanja majke. Svi ispitanici su rođeni na termin i hrvatski jezik im je materinji. Statistička analiza potvrđuje značajne razlike u koristi kontrolnih ispitanika na zadacima za ispitivanje infleksijske morfologije. Najveći doprinos razlikama daju dvojina imenica i množina lažnih riječi. Prema rezultatima istraživanja možemo zaključiti kako intrauterini zastoj rasta može imati negativan utjecaj na usvajanje jezičnih sposobnosti u dijelu morfoloških znanja. Rezultati upućuju na potrebu praćenja ove skupine neurorizčne djece kako bi se mogući zastoji ili usporavanja u usvajanju jezičnih sposobnosti uočili u ranoj dobi, što bi omogućilo pravovremenu intervenciju.

Ključne riječi
intrauterini zastoj rasta, morfologija, jezik© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com