Klinička psihologija, 8 (2015), 2, 151-166


Izvorni znanstveni članak

Razvoj i validacija Ljestvice zabrinutosti u trudnoći


Sandra Nakić Radoš - Odjel za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb
Meri Tadinac - Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
Radoslav Herman - Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb

Puni tekst (hrvatski, str.151-166).pdf


Sažetak
Anksioznost kao stanje i anksioznost specifična za trudnoću su povezani, ali ponešto različiti konstrukti, što zahtijeva da se anksioznost vezana uz trudnoću mjeri zasebnim instrumentima. Cilj ovog istraživanja bio je razviti i validirati novu mjeru - Ljestvicu zabrinutosti u trudnoći (LJZT), koja će mjeriti specifičnu zabrinutost, strahove i brige u trudnoći. U istraživanju su sudjelovale 384 trudnice u trećem tromjesečju trudnoće, koje su ispunile Ljestvicu zabrinutosti u trudnoći, Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine (STAI), Ljestvicu intenziteta doživljenog stresa (PSS), Edinburšku ljestvicu poslijeporođajne depresivnosti (EPDS) te upitnik demografskih i opstetričkih podataka. Analizirana je pouzdanost, faktorska struktura, konvergentna i diskriminantna valjanost te osjetljivost i specifičnost Ljestvice. Konačna Ljestvica sastoji se od 16 čestica i 4 podljestvice: Zabrinutost za zdravlje ploda, Zabrinutost za vlastito zdravlje i porođaj, Zabrinutost za financije i bliske odnose te Zabrinutost za vlastiti izgled. Pouzdanost ukupne ljestvice je 0,80, a pri kritičnom rezultatu 5/6 osjetljivost Ljestvice je 80,8%, a specifičnost 50,4%. Analiza konvergentne valjanosti je pokazala da je Ljestvica neovisna mjera anksioznosti u trudnoći te da dobro razlikuje trudnice koje imaju i koje nemaju komplikacija u trudnoći. Zaključno, ljestvica ima visoku pouzdanost i konstruktnu valjanost sa zadovoljavajućim psihometrijskim karakteristikama.

Ključne riječi
anksioznost, trudnoća, ljestvica, valjanost© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com