Klinička psihologija, 9 (2016), 2, 203-216


Izvorni znanstveni članak

Povezanost veličine osobnog prostora, spola i stupnja anksioznosti kao osobine ličnosti


Vildana Aziraj Smajić - Odjel za neuropsihijatriju, KB "Dr. Irfan Ljubijankić", Bihać, BIH
Sandra Nakić Radoš - Odjel za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb

https://doi.org/10.21465/2016-KP-2-0001

Puni tekst (hrvatski, str.203-216).pdf


Sažetak
Osobni prostor se definira kao područje koje pojedinac održava oko sebe i u koji drugi ne mogu ući, a da ne izazovu nelagodu. Cilj istraživanja je bio ispitati veličinu osobnog prostora s obzirom na spol sudionika i nepoznate osobe koja ulazi u osobni prostor te ispitati povezanost veličine osobnog prostora i stupnja anksioznosti kao osobine ličnosti. Veličina osobnog prostora izmjerena je pomoću tehnike zaustavljanja u kojoj se svakom sudioniku/-ici (N = 145) približavala nepoznata osoba muškog i ženskog spola iz četiri različita smjera (sprijeda, straga, slijeva i zdesna), a zadatak sudionika je bio da kaže “stop” u trenutku kad osjeti nelagodu zbog njene blizine. Anksioznost kao osobina ličnosti izmjerena je pomoću Upitnika anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti (STAI). Rezultati su pokazali da se prosječna udaljenost između sudionika i nepoznate osobe kreće između 70 i 80 cm i za sudionice i za sudionike. Utvrđeno je da se žene i muškarci ne razlikuju značajno u veličini osobnog prostora, te da nema značajnih razlika niti s obzirom na spol osobe s kojom su u interakciji. S obzirom na to da je utvrđena značajna pozitivna povezanost između stupnja anksioznosti kao osobine ličnosti i veličine osobnog prostora, zaključci su sukladni očekivanjima te rezultatima dosadašnjih istraživanja.

Ključne riječi
osobni prostor, anksioznost, tehnika zaustavljanja© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com