Klinička psihologija, 9 (2016), 2, 239-256


Izvorni znanstveni članak

Hrvatski prijevod Upitnika kognitivne emocionalne regulacije – skraćeni oblik


Irena Mišetić - Klinika za dječje bolesti, Klinički bolnički centar Split, Split
Andreja Bubić - Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu, Split

https://doi.org/10.21465/2016-KP-2-0003

Puni tekst (hrvatski, str.239-256).pdf


Sažetak
Cilj ovog istraživanja bio je razvoj hrvatskog oblika Upitnika kognitivne emocionalne regulacije – skraćeni oblik i provjera nekih njegovih psihometrijskih obilježja na uzorku 206 polaznika psihoterapije ili psihološkog savjetovanja. Rezultati konfirmatorne faktorske analize podržavaju predloženi 9-faktorski model ovog upitnika. Ovim instrumentom omogućeno je mjerenje širokog raspona kognitivnih strategija emocionalne regulacije jednim upitnikom. Mjerenje tih strategija pritom može otkriti ranjivosti ili snage pojedinca u nošenju s negativnim životnim događajima te se može korisno upotrijebiti u planiranju psihoterapijskih intervencija (osobito u području kognitivno-bihevioralnih terapija).

Ključne riječi
kognitivna emocionalna regulacija, kognitivno suočavanje, Upitnik kognitivne emocionalne regulacije – skraćeni oblik© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com