Klinička psihologija, 9 (2016), 2, 257-270


Izvorni znanstveni članak

Povezanost kvalitete života i načina suočavanja sa stresom kod medicinskih sestara


Mirna Arapović - Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb
Jasminka Despot Lučanin - Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

https://doi.org/10.21465/2016-KP-2-0004

Puni tekst (hrvatski, str.257-270).pdf


Sažetak
Ciljevi ovog istraživanja bili su ispitati kvalitetu života, stresnost posla i načine suočavanja sa stresom kod medicinskih sestara zaposlenih u bolnici te utvrditi doprinose li neke sociodemografske karakteristike, samoprocjena stresnosti posla i strategije suočavanja sa stresom predviđanju kvalitete u različitim domenama života medicinskih sestara. Ispitane su 133 medicinske sestre (88% žena) u dobi od 20 do 63 godine, zaposlene u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Primijenjeni su upitnici: općih podataka i samoprocjene stresnosti posla, skraćena verzija COPE upitnika suočavanja sa stresnim situacijama te skraćena verzija upitnika kvalitete života WHOQOL-BREF, koji obuhvaća četiri domene: tjelesno zdravlje, psihičko stanje, društvenu interakciju i okoliš. Rezultati su pokazali da je kvaliteta života medicinskih sestara dobra u svim domenama, a razina stresnosti posla je jako visoka. Ispitane medicinske sestre najčešće koriste strategije suočavanja usmjerene na problem, a najrjeđe izbjegavajuće strategije. Niža razina samoprocjene stresnosti posla i viši stupanj obrazovanja značajni su prediktori bolje kvalitete života u domenama tjelesnog zdravlja i psihičkog stanja. Viša razina stresnosti posla jedini je značajni prediktor lošije kvalitete života u domeni okoliša. Učestalije izbjegavajuće suočavanje jedini je značajni prediktor lošije kvalitete života u domeni društvenih odnosa. Rezultati istraživanja mogu biti korisni u planiranju intervencija i edukacija za poboljšanje suočavanja sa stresom medicinskih sestara.

Ključne riječi
kvaliteta života, medicinske sestre, stres na radnom mjestu, suočavanje sa stresom© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com