Klinička psihologija, 10 (2017), 1-2, 5-21


Izvorni znanstveni članak

Razvojni profili djece s poremećajem iz spektra autizma


Ana Šimir - Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb
Sanja Šimleša - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
Maja Cepanec - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

https://doi.org/10.21465/2017-KP-1-2-0001

Puni tekst (hrvatski, str.5-21).pdf


Sažetak
Istraživanja pokazuju kako su neujednačeni razvojni profili, s boljim neverbalnim u odnosu na verbalne sposobnosti, karakteristika djece s poremećajem iz spektra autizma (PSA). Cilj ovog istraživanja bio je prikaz razvojnih profila djece sa PSA-om na Razvojnom testu Čuturić (RTČ-P), opis njihovih specifičnosti s obzirom na sveukupne intelektualne sposobnosti te razlika između različitih razvojnih područja. Uzorak je činilo 25 djece kod koje je utvrđen PSA. Razvojni profili su oblikovani obzirom na postignuća na zadacima RTČ-P-a. U skladu s očekivanjem, djeca sa PSA-om pokazala su neujednačene razvojne profile. Neujednačenost razvojnih područja je uočena i kod djece s prosječnim (n = 6) i kod djece s ispodprosječnim intelektualnim sposobnostima (n = 19). U skladu s pretpostavkom i stranim istraživanjima, prosječna postignuća na neverbalnim sposobnostima pokazala su se boljima od onih na verbalnim sposobnostima. Pritom se kao područje s najboljim rezultatima ističu vizuoperceptivne sposobnosti. Ako sagledamo verbalne sposobnosti, pokazalo se kako je jezična proizvodnja nešto bolja u odnosu na razumijevanje, što je u skladu s pretpostavkom o smjeru neujednačenosti jezičnih sposobnosti. Zaključno, razvojni profili dobar su način isticanja djetetovih jakih i slabih strana, što je važno kod oblikovanja intervencije. Oni također mogu biti korisni u diferencijalnoj dijagnostici PSA-a i drugih razvojnih teškoća.

Ključne riječi
poremećaj iz spektra autizma, razvojni profili, Razvojni test Čuturić© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com