Klinička psihologija, 10 (2017), 1-2, 59-79


Izvorni znanstveni članak

Važnost slike tijela kao moderator odnosa između zadovoljstva slikom tijela i korištenja strategija za smanjenje težine


Miljana Kukić - Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka

https://doi.org/10.21465/2017-KP-1-2-0004

Puni tekst (hrvatski, str.59-79).pdf


Sažetak
Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati spolne razlike u slici tijela i uporabi strategija za smanjenje težine te ispitati mogući moderatorski učinak važnosti slike tijela na odnos između nezadovoljstva slikom tijela i korištenja strategija za smanjenje težine u adolescenata. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 913 srednjoškolaca (65,7% djevojaka, prosječna dob 16,2 ± 1,18 godina). Primijenjen je Inventar slike tijela i strategija za promjenu tjelesnog izgleda. Rezultati su pokazali da su djevojke, općenito, nezadovoljnije svojom slikom tijela, pridaju joj veću važnost te češće koriste strategije za smanjenje težine nego mladići. Rezultati regresijskih analiza pokazali su da važnost slike tijela ima moderatorski učinak na odnos između nezadovoljstva slikom tijela i korištenja strategija za smanjenje težine. Mladići i djevojke koji su nezadovoljni svojom tjelesnom težinom, a ujedno joj pridaju visoku važnost, češće koriste strategije za smanjenje težine nego mladići i djevojke koji su nezadovoljni tjelesnom težinom, ali joj ne pridaju visoku važnost. Isti je obrazac prisutan u međuodnosu važnosti izgleda pojedinih dijelova tijela, nezadovoljstva izgledom pojedinih dijelova tijela i korištenja strategija za smanjenje težine. Ovo istraživanje pruža dodatni uvid u ulogu važnosti slike tijela u adolescenata. Rezultati ovoga istraživanja mogu se koristiti kao smjernice za osmišljavanje preventivnih programa usmjerenih na nezadovoljstvo slikom tijela i njegove posljedice.

Ključne riječi
nezadovoljstvo slikom tijela, važnost slike tijela, strategije za smanjenje težine, adolescencija© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com