Klinička psihologija, 11 (2018), 1-2, 5-20


Izvorni znanstveni članak

Stavovi prema gluhim i nagluhim učenicima


Zlatka  Kozjak Mikić - Zdravstveno učilište Zagreb, Zagreb
Ivana Merlin - Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb
Karla Mikić - Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

https://doi.org/10.21465/2018-KP-1-2-0001

Puni tekst (hrvatski, str.5-20).pdf


Sažetak
Pored stereotipa o gluhima, kao glavni razlozi krivih medicinskih dijagnoza ove skupine pacijenata identificiraju se nerazumijevanje kulturološkog aspekta gluhoće i nepoznavanje adekvatnog načina komuniciranja s njima (Ubido, Huntington i Warburton, 2002). Za komunikaciju i stavove prema gluhima značajna je kvaliteta prethodnog kontakta s gluhim pojedincima (De Laat, Freriksen i Vervloed, 2013), stoga bi pozitivno iskustvo i pozitivan stav učenika koji se školuju za zanimanja u zdravstvu mogli pridonijeti boljem razumijevanju i kvalitetnijoj komunikaciji s gluhim pacijentima u njihovu budućem radu. Svrha istraživanja bila je prikupiti podatke o stavovima učenika zdravstvenih škola prema gluhim i nagluhim vršnjacima te njihovoj integraciji u redovne škole, za što je korišten adaptirani Inventar inkluzije gluhih i nagluhih učenika (Hung, 2005). Prikupljeni su podatci o percipiranoj bliskosti s gluhim i nagluhim učenicima, učestalosti prethodnih dobrovoljnih kontakata s gluhim i nagluhim osobama, percepciji razrednog ozračja povezanog s integracijom gluhih učenika u redovne škole te o tome integriraju li škole gluhe/nagluhe učenike ili ne. U istraživanju je sudjelovalo 328 srednjoškolaca u dobi od 15,5 do 16,5 godina, među kojima je bilo 270 djevojaka i 58 dječaka, iz različitih zdravstvenih programa. Percipirana bliskost s gluhim i nagluhim učenicima relativno je visoka, odnosno stavovi su pozitivni. Djevojke su iskazale višu percipiranu bliskost u odnosu na dječake, ali je razlika, iako statistički značajna, vrlo mala. Nisu dobivene razlike u percipiranoj bliskosti ovisno o tome imaju li škole integrirane gluhe učenike ili ne. Učestalost prethodnog dobrovoljnog kontakta s gluhim/nagluhim vršnjacima unutar razreda povezana je s percepcijom bliskosti s njima. Učenici koji imaju pozitivniju percepciju razrednog ozračja s obzirom na posljedice integracije gluhih vršnjaka na osobni i socijalni život unutar razreda te na razredne aktivnosti iskazali su veću percipiranu bliskost s gluhim učenicima, iako su i te razlike vrlo male.

Ključne riječi
učenici zdravstvenih škola, gluhi i nagluhi učenici, zdravstveni djelatnici© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com