Klinička psihologija, 11 (2018), 1-2, 57-86


Pregledni članak

Efekti i mehanizmi djelovanja samoefikasnosti na tjelesno zdravlje


Igor Kardum - Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka
Jasna Hudek-Knežević - Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka
Nada Krapić - Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka

https://doi.org/10.21465/2018-KP-1-2-0004

Puni tekst (hrvatski, str.57-86).pdf


Sažetak
U ovom su radu prikazani efekti samoefikasnosti na različite aspekte tjelesnog zdravlja kao i osnovni mehanizmi putem kojih samoefikasnost potencijalno može djelovati na zdravstvene ishode. U prvom su dijelu rada opisana teorijska ishodišta samoefikasnosti i načini mjerenja generalizirane i specifičnih samoefikasnosti. Nakon toga navedeni su najvažniji nalazi koji govore o efektima samoefikasnosti na različite aspekte tjelesnog zdravlja. Od mehanizama putem kojih samoefikasnost djeluje na tjelesno zdravlje opisano je njezino djelovanje na kardiovaskularno i imunološko funkcioniranje, doživljaj stresa i načine suočavanja sa stresom te zdravstvena ponašanja. Iako viša samoefikasnost u pravilu ima pozitivne efekte na tjelesno zdravlje, prikazana su i istraživanja koja pokazuju da viša samoefikasnost može djelovati na kardiovaskularno funkcioniranje i zdravstvena ponašanja tako da njezini efekti na tjelesno zdravlje potencijalno mogu biti i negativni. U radu su navedene i neke najvažnije smjernice za buduća istraživanja odnosa između samoefikasnosti i tjelesnog zdravlja.

Ključne riječi
samoefikasnost, tjelesno zdravlje, zdravstvena ponašanja, suočavanje sa stresom© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com