Klinička psihologija, 12 (2019), 1-2, 39-65


Izvorni znanstveni članak

Odnos zadovoljstva tijelom, zadovoljstva romantičnom vezom i komentara partnera/ice o tjelesnom izgledu


Inja Erceg - Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
Dora Herkov - Osnovna škola Sunja, Sunja

https://doi.org/10.21465/2019-KP-1-2-0003

Puni tekst (hrvatski, str.39-65).pdf


Sažetak
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati spolne razlike u izraženosti zadovoljstva tijelom, važnosti slike tijela i čestini dobivanja pozitivnih i negativnih komentara o tjelesnom izgledu od partnera/ice te provjeriti prediktivnost nekih bioloških i psiholoških varijabli te varijabli vezanih uz romantičnu vezu u objašnjavanju zadovoljstva tijelom. U istraživanju je sudjelovao 371 sudionik (74,7% ženskog spola), dobnog raspona od 18 do 54 godine (M = 24,7; SD = 5,07). Podaci su prikupljani online metodom, primjenom seta upitnika za mjerenje zadovoljstva tijelom i romantičnom vezom, važnosti slike tijela te pozitivnih i negativnih komentara partnera/ice o tjelesnom izgledu. Rezultati istraživanja pokazuju kako između muškaraca i žena ne postoji razlika u zadovoljstvu tijelom, kao ni u važnosti koju pridaju slici tijela. Iako podjednako često dobivaju pozitivne komentare svojih partnera/ica, muškarci češće dobivaju one negativne. Hijerarhijskom regresijskom analizom utvrđeno je kako su kod žena manja željena promjena tjelesne težine i pozitivni komentari partnera/ica o njihovu tjelesnom izgledu značajni pozitivni prediktori zadovoljstva tijelom, dok je kod muškaraca varijabla negativni komentari partnera/ice o tjelesnom izgledu značajan negativni prediktor zadovoljstva tijelom.

Ključne riječi
zadovoljstvo tijelom, važnost slike tijela, zadovoljstvo romantičnom vezom, komentari partnera o tjelesnom izgledu, tjelesna težina© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com