Klinička psihologija, 13 (2020), 1-2, 63-78


Izvorni znanstveni članak

Procjena problematičnog kockanja mladih – usporedba i podudarnost South Oaks skale kockanja za adolescente (SOGS-RA) i Kanadskog upitnika kockanja adolescenata (CAGI-GPSS subskala)


Dora Dodig Hundrić - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

https://doi.org/10.21465/2020-KP-1-2-0005

Puni tekst (hrvatski, str.63-78).pdf


Sažetak
Problemi povezani s kockanjem mladih predmet su interesa brojnih studija, no područje procjene problema još je nedovoljno istraženo. Stoga je cilj ovog rada usporediti i provjeriti podudarnost, u istraživanjima najčešće korištenog instrumenta, South Oaks skale kockanja mladih (SOGS-RA) s Kanadskim upitnikom kockanja adolescenata, tj. njegovom mjerom opće razine problema (CAGI-GPSS), prvim instrumentom ciljano konstruiranim za primjenu u populaciji adolescenata. U istraživanju je sudjelovao prigodni uzorak od N = 572 muških srednjoškolaca iz Zagreba i Splita (Mdob = 16,17 godina; SD = 1,22) svih triju vrsta obrazovnih programa, od prvog do završnog razreda srednje škole. Uz spomenute instrumente procjene, korišten je i Upitnik o osnovnim osobnim i sociodemografskim obilježjima. Dobiveni rezultati pokazuju da značajan udio mladića zadovoljava kriterije za skupinu onih s ozbiljnim problemima povezanim s kockanjem i na SOGS-RA instrumentu (13,8%) i na CAGI-GPSS subskali (16.4%). Klasifikacijska podudarnost instrumenata je umjerena (Kappa = ,574), tj. udio mladića koji su na oba instrumenta svrstani u istu skupinu problema iznosi oko 57%. Rezultati su analizirani u odnosu na relevantne empirijske pokazatelje, te su raspravljene njihove praktične implikacije i potencijalni doprinos razvoju pouzdanog instrumenta procjene ovog kompleksnog problema u ponašanju mladih.

Ključne riječi
problematično kockanje mladih, procjena, SOGS-RA, CAGI-GPSS, klasifikacija, podudarnost© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com