Klinička psihologija, 13 (2020), 1-2, 95-106


Pregledni članak

Djevojčice i žene s poremećajem iz spektra autizma


Jasmina Stošić - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Matea Begić - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Marina Soldan - Agencija za zapošljavanje Smartflex, Zagreb, Hrvatska

https://doi.org/10.21465/2020-KP-1-2-0007

Puni tekst (hrvatski, str.95-106).pdf


Sažetak
Poremećaj iz spektra autizma uključuje različitosti i teškoće na području socijalne komunikacije te na području ponašanja, interesa i aktivnosti. Iako je smatran dominantno “muškim” poremećajem, novija istraživanja upućuju na to da je broj djevojčica i žena s PSA-om podcijenjen, da kasnije dobivaju dijagnozu i da je potrebno da izražavaju puno više težih simptoma da bi je dobile. U ovom će radu biti prikazana obilježja djevojčica i žena s poremećajem iz spektra autizma u kojima se one razlikuju od dječaka i muškaraca. Prema dosadašnjim istraživanjima, djevojčice i žene izražavaju manje teškoća u socijalnoj komunikaciji, u većoj mjeri upotrebljavaju socijalno maskiranje, češće imaju tipične interese te su kod njih manje prisutna ograničena i repetitivna ponašanja nego u dječaka i muškaraca s poremećajem iz spektra autizma. Potrebno je provesti daljnja istraživanja prevalencije, iskustava žena i djevojčica te njihova različitog izražavanja PSA-a. To će omogućiti bolje prepoznavanje i dijagnostiku, a samim time omogućiti i pravovremeno dobivanje podrške te kreiranje usluga koje su iskrojene prema njihovim specifičnostima.

Ključne riječi
autizam, žene s poremećajem iz spektra autizma, socijalno maskiranje© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com