Klinička psihologija, 13 (2020), 1-2, 107-120


Pregledni članak

Spontano generirani pokreti kao prediktori neurorazvojnih poremećaja


Ivana Jandroković - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Jasmina Stošić - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

https://doi.org/10.21465/2020-KP-1-2-0008

Puni tekst (hrvatski, str.107-120).pdf


Sažetak
U ovom radu prikazane su dosadašnje spoznaje o spontano generiranim pokretima (SGP) te njihova moguća ulogu prediktora neurorazvojnih poremećaja. Prema najnovijim podacima, jedno od šestero djece tijekom rane dobi razvije neki od neurorazvojih poremećaja. Metode i tehnike predviđanja i probira rizične djece za mogućnost razvoja nekog od neurorazvojnih poremećaja dosta su ograničene. Spontano generirani pokreti (SGP) u neonatalnom periodu indikator su spontane neuralne aktivnosti, te time i dobar pokazatelj oštećenja mozga. Danas je dobro poznato kako je procjena SGP-a visoko prediktivna za razvoj cerebralne paralize, no manje je poznata njena vrijednost kao prediktora za druge poremećaje koji nisu motorički. Mnoga istraživanja pokazala su da su atipični SGP indikator oštećenja mozga ili disfunkcije subplate zone, što posljedično može voditi disfunkciji u mnogim vještinama koje su posljedica optimalnog funkcioniranja kompleksnih kortiko-subkortikalnih neuralnih krugova. Na taj način procjena spontano generiranih pokreta može biti prediktivna za neurorazvojne poremećaje te omogućiti pravovremeno uključivanje u programe rane stimulacije i rane intervencije.

Ključne riječi
spontano generirani pokreti, procjena spontano generiranih pokreta, neurorazvojni poremećaj, poremećaj iz spektra autizma© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com