Klinička psihologija, 14 (2021), 1-2, 23-30


Izvorni znanstveni članak

Kognitivne funkcije kod osoba liječenih od ovisnosti o alkoholu mjerene WAIS-om-IV-HR


Krunoslav Matešić [Jr.] - Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10 000 Zagreb

https://doi.org/10.21465/2021-KP-1-2-0012

Puni tekst (hrvatski, str.23-30).pdf


Sažetak
Cilj ovog istraživanja bio je usporediti kognitivne funkcije osoba koje su liječene od alkoholizma s kontrolnim uzorkom i utvrditi postoje li razlike između tih dviju skupina. U istraživanju je sudjelovalo 19 pacijenata, i to 13 muškaraca i 6 žena, te isto toliko osoba iz kontrolnog uzorka koji je bio uparen na temelju dobi i spola. Obje su skupine sudionika ispunjavale Wechslerov test inteligencije za odrasle, IV. Izdanje (WAISIV- HR). WAIS-IV-HR sastoji se od 15 subtestova koji čine četiri indeksa, te je namijenjen procjeni kognitivnih sposobnosti adolescenata i odraslih osoba. Rezultati ovog istraživanja su pokazali kako postoje značajne razlike u kognitivnim sposobnostima kod liječenih alkoholičara, u usporedbi s uparenim uzorkom. Osobe liječene od alkoholizma postigle su značajno niže rezultate na svim indeksima WAIS-a-IV-HR (Indeks perceptivnog rasuđivanja, Indeks verbalnog shvaćanja, Indeks radnog pamćenja i Indeks brzine obrade informacija) u odnosu na kontrolni uzorak.

Ključne riječi
kognitivne funkcije, alkoholizam, inteligencija, WAIS-IV© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com