Klinička psihologija, 15 (2022), 1-2, 27-36


Stručni članak

Proširenje primjene Upitnika izvora i intenziteta roditeljskog stresa — psihometrijska validacija u uzorku majki djece rane školske dobi


Anita Jularić - Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
Gordana Keresteš - Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

https://doi.org/10.21465/2022-KP-1-2-0003

Puni tekst (hrvatski, str.27-36).pdf


Sažetak
Upitnik izvora i intenziteta roditeljskog stresa (UIIRS) je instrument za procjenu roditeljskog stresa originalno konstruiran za roditelje predškolske djece. Cilj ovog istraživanja bio je provjeriti primjenjivost UIIRS-a za roditelje djece rane školske dobi. Podaci su prikupljeni online putem od 275 majki. Uz UIIRS, primijenjeni su i DASS-21 te Ljestvica eksternalnosti. Na rezultatima za 13 podljestvica UIIRS-a ekstrahirana su dva faktora koja su objasnila 65,83 % ukupne varijance. Prvi faktor obuhvaća karakteristike djeteta i neposrednu interakciju roditelj-dijete, a drugi kontekstualne izvore roditeljskog stresa. Statistički značajne pozitivne korelacije ukupnih rezultata u UIIRS-u s razinama stresa, depresivnosti i anksioznosti te eksternalnim lokusom kontrole podržavaju njegovu konvergentnu valjanost. Cronbachovi alfa koeficijenti za 13 podljestvica i UIIRS u cjelini upućuju na zadovoljavajuću pouzdanost. Analiza metrijskih karakteristika govori u prilog opravdanosti primjene UIIRS-a na majkama djece rane školske dobi. Potrebna su daljnja istraživanja kojima bi se utvrdila primjenjivost UIIRS-a za očeve i ispitala mogućnost njegova proširenja dodavanjem izvora stresa specifičnih za roditeljstvo s djecom rane školske dobi.

Ključne riječi
Upitnik izvora i intenziteta roditeljskog stresa, majke, djeca rane školske dobi, psihometrijska validacija© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com