Klinička psihologija, 15 (2022), 1-2, 15-25


Prethodno priopćenje

Depresivnost i emocionalna inteligencija – spolne i dobne razlike kod adolescenata


Dario Vučenović - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija
Ljerka Hajncl - Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Područni ured Osijek
Lovorka Brajković - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija

https://doi.org/10.21465/2022-KP-1-2-0002

Puni tekst (engleski, str.15-25).pdf


Sažetak
Prezentiranim istraživanjem nastojalo se istražiti postoje li razlike u rezultatima na mjerama depresivnosti i emocionalne inteligencije s obzirom na dob i spol te utvrditi njihov međusobni odnos kod adolescenata. Ispitivanje je provedeno na uzorku od 502 sudionika oba spola (M = 241; Ž = 261), učenika osnovnih i srednjih škola u dobi od 12 do 18 godina (prosjek 14,9 godina). Dobivene su značajne spolne razlike na varijabli emocionalne inteligencije, preciznije na dimenzijama sposobnosti izražavanja i imenovanja emocija i sposobnosti upravljanja emocijama. Drugim riječima, djevojke bolje izražavaju, imenuju i upravljaju emocijama od mladića, a najviše vrijednosti dobivene su na učenicima 7. razreda. Dobivena je i spolna razlika na mjeri depresivnosti, pri čemu djevojke imaju višu razinu depresivnosti od mladića, neovisno o dobi. Također je dobivena i negativna povezanost depresivnosti s dvije dimenzije emocionalne inteligencije: sposobnosti izražavanja i imenovanja emocija te sposobnosti upravljanja emocijama. Ključni nalaz istraživanja o višoj razini depresivnosti kod sudionika s nižom emocionalnom inteligencijom upućuje na to da bi emocionalna inteligencija mogla biti jedan od zaštitnih faktora depresivnosti kod adolescenata.

Ključne riječi
depresija, emocionalna inteligencija, adolescenti© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com