Klinička psihologija, 15 (2022), 1-2, 37-49


Stručni članak

Uloga Studentskog savjetovališta u brizi za mentalno zdravlje studenata – stavovi i iskustva studenata Sveučilišta u Zadru


Severina Mamić - Sveučilište u Zadru, Studentsko savjetovalište
Marina Nekić - Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju
Marina Vidaković - Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju
Jelena Ombla - Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju
Ivana Sučić Šantek - Sveučilište u Zadru, Studentsko savjetovalište

https://doi.org/10.21465/2022-KP-1-2-0004

Puni tekst (hrvatski, str.37-49).pdf


Sažetak
Predodraslost je razvojno razdoblje koje se pozicionira između adolescencije i rane odrasle dobi, a za većinu mladih to je upravo razdoblje studiranja. Studiranje sa sobom osim akademskih zahtjeva uključuje i mnoge psihosocijalne izazove kojima se studenti trebaju prilagoditi. Stoga i ne čudi činjenica da poteškoće u prilagodbi mogu dovesti do niza problema koji se mogu odraziti i na mentalno zdravlje i tako dugoročno utjecati na psihičko funkcioniranje mlade osobe. Naime, kako se većina psihičkih poremećaja pojavi do 24. godine života, odnosno do kraja predodraslosti, važno je utvrditi stavove studenata prema traženju stručne pomoći. Sukladno navedenom, cilj ovog istraživanja bio je ispitati razloge zbog kojih studenti dolaze na savjetovanje, te s kojim se teškoćama suočavaju tijekom studija i konačno kakvo je njihovo mišljenje o traženju stručne pomoći. U istraživanju je sudjelovao 201 student Sveučilišta u Zadru prosječne dobi od 22 godine. Prigodni uzorak su u značajno većem broju sačinjavale studentice u redovnom statusu. Rezultati su pokazali da je većina ispitanih došla do informacija o aktivnostima Savjetovališta putem letaka i od kolega. Također je utvrđeno da su studenti skloni procijeniti da je traženje stručne pomoći znak zrelosti i brige za sebe, da se traženjem pomoći može prevenirati pojava većih teškoća i da je to ujedno i oblik prihvaćanja podrške. Najčešći razlozi zbog kojih su se studenti javili u Savjetovalište jesu anksioznost, loše strategije nošenja sa stresom, depresivnost i manjak samopouzdanja. Upravo su u tim spomenutim kategorijama i poteškoće s kojima su se studenti najčešće suočavali tijekom studija (napetost, strah od neuspjeha, ispitna anksioznost, nedostatak motivacije). Ovi podaci, iako su samo vezani za prigodan uzorak studenata Sveučilišta u Zadru, daju jasne smjernice u vezi s daljnjim radom Studentskog savjetovališta i usmjeravanjem aktivnosti prema specifičnim potrebama studenata.

Ključne riječi
studenti, studentsko savjetovalište, mentalno zdravlje, stavovi o traženju pomoći© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com