Klinička psihologija, 1 (2008), 1-2, 7-26


Izvorni znanstveni članak

Anksiozna osjetljivost i psihosomatski simptomi u djece i adolescenata


Anita Vulić-Prtorić - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Zadar
Marta Jović - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Zadar
Renata Coha - Odjel za pedijatriju, Opća bolnica Dr. Josip Benčević, Slavonski Brod
Marina Grubić - Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb
Josip Lopižić - Odjel za psihijatriju, Opća bolnica Dubrovnik, Dubrovnik
Patricija Padelin - Odjel za pedijatriju, Opća bolnica Zadar, Zadar

Puni tekst (hrvatski, str.7-26).pdf


Sažetak
Definirana kao strah od javljanja anksioznih simptoma i tjelesnih senzacija povezanih s anksioznošću, anksiozna osjetljivost ima značajnu kliničku primjenu ne samo u prevenciji i terapiji anksioznih poremećaja, već osobito u području zdravstvene psihologije i ispitivanja načina na koje se mladi pacijenti suočavaju s boli i bolesti. U ovom radu prikazani su rezultati istraživanja u kojem su sudjelovala ukupno 184 ispitanika u dobi od 10 do 15 godina, iz četiri uzorka: (1) uzorak djece koja boluju od glavobolje (N=43), (2) uzorak djece koja boluju od astme (N=46), (3) uzorak djece koja doživljavaju veći broj psihosomatskih simptoma (N=53) i (4) kontrolni uzorak djece bez zdravstvenih tegoba (N=42). Uspoređeni su rezultati ove četiri skupine s obzirom na razinu anksiozne osjetljivosti i pokazalo se da postoji značajna razlika između sva tri klinička i kontrolnog uzorka, dok između djece s glavoboljama, astmom i psihosomatskim simptomima nema značajne razlike. Djeca u navedena tri klinička uzorka imaju značajno više rezultate na skali anksiozne osjetljivosti. Nadalje, u kliničkim uzorcima djece utvrđeni su specifični obrasci povezanosti anksiozne osjetljivosti s ostalim aspektima anksioznosti (separacijskom, socijalnom, ispitnom, opsesivno-kompulzivnom i dr.). Rezultati ovog istraživanja pokazuju da je ispitivanje anksiozne osjetljivosti kod djece koja imaju različite zdravstvene tegobe od osobitog značenja za psihološki terapijski i preventivni rad.

Ključne riječi
anksiozna osjetljivost, psihosomatski simptomi, astma, glavobolje, djeca© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com